Jėzus – Gerasis Ganytojas

Kodėl Dievas – Ganytojas?
Kodėl Jėzus yra mano Gerasis Ganytojas?
Kaip atpažinti Jėzaus balsą ir į jį atsiliepti?

Žiūrėk giliau

Kas mane gano, kokiose ganyklose?

Kam Jėzus pavedė ganyti savo avis? Kokiose ganyklose aš ganausi? Noriu įžengti/sugrįžti į Jėzaus ganyklas...

Žiūrėk giliau

Esame pašaukti būti ne tik avimis

Krikščionių mokinystė ir tarnystės. Bendradarbiai ir draugai? Slėpinių šventimas, malda, bendrystė ir skelbimas.

Žiūrėk giliau

ŠVENČIAME EUCHARISTIJĄ (šv. MIŠIAS)

Sekmadienį: 8, 9, 10.30 ir 12 val.
Pirmadienį– penktadienį: 9 ir 18 val.
Šeštadienį: 9, 10 ir 18 val.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmąjį mėnesio sekmadienį po 9 val. Mišių iki 10.30 val.
Pirmąjį mėnesio penktadienį vasarą – 17–18 val., žiemą – nuo 9 val. Mišių iki 18 val. Mišių.

Išpažinčių klausoma

Prieš kiekvienas šv. Mišias ir jų metu.

Visos pamaldos

KREIPKITĖS

Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapija
V. Krėvės pr. 95A, 50369 Kaunas
info@dainavosparapija.lt

Raštinė d. d. 9–13, 14–17 val.    (0 37) 311517
Dėl šarvojimo salių   +370 682 51005

Asmeniniams pokalbiams su dvasininku

Klebonas mons. Kęstutis   +370 655 36218
Vikaras kun. Vitas   +370 643 17870
Diakonas Arūnas   +370 687 25373

Visi kontaktai ir rekvizitai

LITURGINIS KALENDORIUS ir MALDYNAS

Liepos 11 Ketvirtadienis – Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas (šventė Europoje)
Liepos 22 Pirmadienis – Šv. Marija Magdalietė
Liepos 23 Antradienis – Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja (šventė Europoje)
Liepos 25 Ketvirtadienis – Šv. Jokūbas, apaštalas

KVIEČIAME ir INFORMUOJAME