Caritas
Dievo meilėje besišaknijanti artimo meilė pirmiausia yra kiekvieno tikinčiojo užduotis, tačiau kartu ir visos bažnytinės bendruomenės užduotis. Bažnyčia turi praktikuoti meilę ir kaip bendruomenė. (Popiežius Benediktas XVI. Deus Caritas est, 2005)

Caritas – Gailestingumo darbų tarnystė

Kviečiame įsitraukti į Caritas tarnystę!

Malonėkite kreiptis į vadovę.

Parapijos Caritas vadovė – Romualda RIBIKAUSKIENĖ, mob. +370 672 20252.

Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Caritas buvo įsteigtas 1998 m. Šiuo metu aktyviai tarnauja 7 parapijietės.

Parapijos Caritas aktyviai dalyvauja Kauno arkivyskupijos ir Kauno I dekanato organizuojamuose renginiuose, konferencijose, bendradarbiauja su Kauno arkivyskupijos ir Kauno I dekanato Caritu.

Veikla parapijoje: 
  • pagelbsti parapijos stokojantiems ir sergantiems,
  • dalija Europos Sąjungos skirtą labdarą maisto produktais stokojantiems,
  • Advento metu vykdo akciją „Gerumas mus vienija“. 
20240612_caritas03_1200x800.jpg (975 KB)
Susirinkom aptarti kaip darbuosimės vasarą (2024 m. birželis)
20240612_caritas03_1200x800.jpg (975 KB)
Drauge su diak. Arūnu Kučiku, mūsų parapijiečiu ir Kauno arkivyskupijos Caritas vadovu (2024 m. birželis)
Prieš parapijos Carito tarnybos valandą sulaukėme pastiprinimo iš Kauno arkivyskupijos Carito (2024 m. birželis)
20240612_caritas03_1200x800.jpg (975 KB)
20240612_caritas03_1200x800.jpg (975 KB)
20240612_caritas03_1200x800.jpg (975 KB)
20240612_caritas03_1200x800.jpg (975 KB)
20240612_caritas03_1200x800.jpg (975 KB)
20240612_caritas03_1200x800.jpg (975 KB)

Caritas interesantai PRIIMAMI
koplyčioje
trečiadieniais 15–17.30 val.

Kauno I dekanato Caritas centras
Žemaičių g. 31B, Kaunas
Tel. (0 37) 778655, mob. +370 628 84371 

Kauno arkivyskupijos Caritas 
A. Jakšto g. 4, Kaunas
Tel. (0 37) 209011
kaunas.caritas.lt