Šarvojimo salės ir giedojimai

Puslapis rengiamas.

[j]

Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta: „Į Viešpaties būstą keliaujam!" Štai mūsų koja jau stovi tavo, Viešpatie, vartuos. Sakau: tegu klesti ramybė! Juk čia mano broliai, bičiuliai, čia mūsų Viešpaties Dievo buveinė. Meldžiu tau gerovės!

Ps. 121, 1-2, 8-9

Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčios pastate yra patalpos, skirtos atsisveikinimui su velioniu -  dvi šarvojimo salės: didžioji ir mažoji. Jose artimieji maldingai budi prie velionio prieš palydėjimą į kapines. Prie šarvojimo salių yra poilsio kambariai, su sėdimomis vietomis velionio artimiesiems, kuriuose gali pailsėti ir iš toliau atvykę giminaičiai bei artimieji. Taip pat kambarėliuose yra reikmenys, svečių pavaišinimui. Mažojoje salytėje yra 30 sėdimų vietų, skirtų svečiams., didžiojoje - 100. Taip pat yra buitinė patalpa. Prie velionio karsto yra pastatomos  žvakės, groja gedulinga muzika.

Pageidaujant artimiesiems, yra kviečiami parapijos giesmininkai, kurie gieda religines gedulingas giesmes. Giedojimą sudaro:  pilnas ir dalinis. Pilnas - kada laidotuvių išvakarėse giedamas rožančius ir laidotuvių dieną, likus 1 valandai prieš karsto išnešimą giedamos gedulingos giesmės bei palydima į kapines. Dalinį giedojimą sudaro gedulingos giesmės laidotuvių dieną, likus 1 valandai prieš išlydėjimą į kapines ir giedojimas kapinėse (taip pat galimi įvairūs kiti variantai).

Šarvojimo salytę užsako velionio artimieji parapijos raštinėje, įsikūrusioje bažnyčios patalpose.

Šarvojimo salės informacija tel.868251005.