Šventojo Rašto skaitovai

Jei mylite Šventąjį Raštą, trokštate Dievo žodį skelbti ir turite viešojo skaitymo patirties,
kviečiame įsitraukti į DIEVO ŽODŽIO skaitovų tarnystę!

Malonėkite kreiptis į zakristijoną arba diakoną.

Svarbiausi Dievo žodžio liturgijos tarnautojai – diakonas (skaito Evangeliją) ir kunigas/vyskupas, jis sako homiliją (jei nėra diakono – skaito ir Evangeliją). Jei yra tinkamai pasirengusių (liturgijos tarnystėms pasirengimas būtinas), kitus Šventojo Rašto skaitinius iš sakyklos (ambonos) skaito ne dvasininkai – paskirtieji lektoriai ar tiesiog skaitovai. Atliepiamąją psalmę gieda psalmininkas.

Dievo žodžio skaitovai – pasauliečiai
  • Dievo Žodžio liturgijos metu (Mišiose ar kitose liturgijose) skaito Šventojo Rašto skaitinius (išskyrus Evangeliją).
  • Nesant psalmininko, skaito Atliepiamąją psalmę.
  • Nesant diakono, skelbia Visuotinės maldos intencijas.

Dievo žodį liturgijoje nuolat skaito ~12 parapijiečių, dar keli rengiasi šiai tarnystei.

EUCHARISTIJA (šv. MIŠIOS)

Sekmadienį:
8, 9, 10.30, 12 ir 13 val. (katechetinės)
Pirmadienį– penktadienį:
9 ir 18 val.
Šeštadienį: 9, 10 ir 18 val.

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadienį
po 9 val. Mišių iki 10.30 val.
Penktadienį
po 9 val. Mišių iki 18 val. (išskyrus vasarą)

Išpažinčių klausoma

Prieš kiekvienas šv. Mišias ir jų metu.

Visos pamaldos

PASKAITYKIME...

Popiežiaus PRANCIŠKAUS trečiadienio katechezė: kasdien Dievo žodžiuose yra vienas, skirtas būtent man