Liturgijos patarnautojai

Kviečiame įsitraukti į PATARNAUTOJŲ tarnystę!

Malonėkite kreiptis į zakristijoną.

Patarnautojai prie altoriaus – ministrantai

– Pagrindiniai dvasininkų padėjėjai liturgijoje, ypač Eucharistijos liturgijos metu. Pakvietus dvasininkui, atlieka ir kitas liturgines tarnystes.

Atsakingas – zakristijonas Stasys LENORTAVIČIUS.

Ekstraordinariniai Komunijos dalytojai
  • Neša Švč. Sakramentą ligoniams.
  • Esant reikalui gali būti pasitelkiami Komunijos dalijimui Mišių metu.

Į tarnystę yra pakviečiami parapijos klebono, turi baigti pasirengimo programą arkivyskupijoje.

Procesijų tarnautojai ir aukų rinkėjai

Esant reikalui dalyvaujantieji liturgijoje pasitelkiami procesijose nešti kryžių, vėliavas, žibintus, lydėti vėliavas ir tt.

Aukų rinkėjai surenka Mišių dalyvių aukas Atnašavimo metu.

EUCHARISTIJA (šv. MIŠIOS)

Sekmadienį:
8, 9, 10.30, 12 ir 13 val. (katechetinės)
Pirmadienį– penktadienį:
9 ir 18 val.
Šeštadienį: 9, 10 ir 18 val.

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadienį
po 9 val. Mišių iki 10.30 val.
Penktadienį
po 9 val. Mišių iki 18 val. (išskyrus vasarą)

Išpažinčių klausoma

Prieš kiekvienas šv. Mišias ir jų metu.

Visos pamaldos