Parapijos himnas

GERASIS GANYTOJAU

Himno autorius – Antanas PAULAVIČIUS (1924–2008)

Gerasis Ganytojau, Kristau Karaliau,
Mums siųstas iš aukšto dangaus,
Tavęs mes maldaujam: apsaugok mūs šalį,
Nutolink nelaimes žmogaus.

Priegiesmis:
Tu – gėrio versmė,
Tau mūsų giesmė,
O Kristau, šventumo šaltini!

Gerajam Ganytojui giesmę sudėjau,
Iš žodžių šventų ir skambių,
Kad jie vis aidėtų Visatos Kūrėjui,
Kaip gausmas Velykų varpų.

Priegiesmis

Gerasis Ganytojau, mylimas Kristau,
Gyvenk mano vargo namuos,
Be Tavo palaimos audroj pasiklysčiau,
Kaip vaikas be savo mamos.

Priegiesmis

Natas ir audioįrašą rengiame.

 

Antanas PAULAVIČIUS
(1924–2008)

Pedagogas, chorvedys, kompozitorius, literatas.

1944 m. baigė Anykščių gimnaziją, 1945–1946 m. Vilniaus muzikos mokykloje mokėsi smuikuoti, 1945–1948 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos – filologijos fakultete. 1948 m. su tėvais ištremtas į Sibiro Krasnojarsko kraštą – Orešną, o 1949 m. – į Bogučianą.

1956 m. vasarą grįžo į Lietuvą, 1957–1960 m. neakivaizdiniu būdu tęsė studijas Vilniaus universitete, tobulinosi Liaudies kūrybos namų rengiamuose kompozitorių mėgėjų kursuose. Po to mokytojavo, vadovavo mokyklų, įstaigų ir organizacijų chorams, orkestrams ir ansambliams. A. Paulavičius buvo Raseinių rajono dainų švenčių organizatorius ir vyr. dirigentas, 1978 m. – Kauno miesto dainų šventės dirigentas, 1990 m. – tautinės dainų šventės Vilniuje ir 1994 m. – I Pasaulio lietuvių dainų šventės Kaune dirigentas.

Sukūrė dainų chorams ir vokaliniams ansambliams, kurių dalis išspausdinta knygose „Malda už tėvynę“ (1992 m.) ir „Tėviškės varpai" (1994 m.). Pasireiškė ir kaip poetas (daug dainų parašyta pagal jo paties tekstus), ir kaip prozininkas – parašė prisiminimų, apysakų, dramos ir kitokių kūrinių, kurių nemaža išleista.

Žr. Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.