GERASIS GANYTOJAS

Šventasis Raštas apie Ganytoją

Psalmė 23

1 Viešpats yra mano Ganytojas, –
man nieko netrūksta. 
2 Žaliose pievose mane paguldo, 
prie ramių tvenkinių gano. 
3 Jis atgaivina mano gyvastį,
veda teisumo takais, kaip dera jo vardui.
4 Nors einu per tamsiausią slėnį,
nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.
Tavo ganytojo lazda ir vėzdas – jie mane apgins.

5 Tu padengi man stalą
mano priešų matomoje vietoje,
patepi dosniai mano galvą aliejumi –
sklidina mano taurė! 
6 Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane
per visas mano gyvenimo dienas,
ir aš visados gyvensiu Viešpaties Namuose.

Iš Evangelijos pagal Joną (10, 1–18)

... Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę....

Iš pirmojo Petro laiško (2, 19–25)

... Jūs buvote tarsi paklydusios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą.

Iš pirmojo Petro laiško (5, 1–4)

... ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę... kaip Dievui patinka. ... Kai pasirodys Vyriausiasis Ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką.

Iš laiško žydams (13, 20–21)

Ramybės Dievas, amžinosios Sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių Ganytoją – mūsų Viešpatį Jėzų, tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.