Piligrimystė

Puslapis rengiamas.

 Piligriminės veiklos planas 2024 m.

  1. Raginti parapijos ministrantus, taip pat ir kitus jaunuolius vykti pas Tiberiados brolius į Baltriškes, kur organizuojamas tradicinis vaikinų savaitgalis.
  2. Raginti parapijos vaikus ir jaunimą į Kauno arkivyskupijos organizuojamą ministrantų vasaros stovyklą.
  3. Kviesti parapijiečius ir jaunimą aktyviai dalyvauti atvirų durų dienose vienuolynuose ir  Kauno kunigų seminarijoje.
  4. Skatinti piligrimystę į Šiluvos šventovę, kviečiant parapijos tikinčiuosius dalyvauti pamaldose kiekvieno mėnesio 13-ąją – Marijos dieną ir paskutiniaisiais penktadieniais – Ligonių dienos pamaldose (balandžio–rugsėjo mėnesiais).
  5. Rugsėjo mėnesį organizuoti parapijiečių piligrimystę į Didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje.
  6. Lapkričio mėnesį planuojama piligriminė kelionė į Vilnių – Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. 

Vadovas klebonas mons. Kęstutis GRABAUSKAS