Grupės
Krikščionių bendruomenės turi tapti autentiškomis maldos „mokyklomis“, kur susitikimas su Kristumi reikštųsi ne tik kaip maldavimas padėti, bet ir kaip padėka, šlovinimas, garbinimas, įsimąstymas, klausymasis, karštas prisirišimas ligi tikro širdies „įpuolimo į meilę“. Turima galvoje intensyvi malda, tačiau nenugręžianti nuo užduočių istorijoje: atverdama širdį Dievo meilei, ji kartu atveria ją ir brolių meilei bei daro gebančią kurti istoriją pagal Dievo planą. (Šv. Jonas Paulius II. Novo millennio ineunte, 33)

Maldos ir bendrystės grupės

KVIEČIAME ĮSITRAUKTI ar KURTI NAUJAS!
Meilės bendrystėje dalijantis tikėjimu, gyvenimu ir malda Dvasia keičia mus ir pasaulį!

Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Dievo Gailestingumo maldos grupė

Dievo Gailestingumo maldos grupė 

Renkasi ketvirtadieniais 17.30 val. (rugsėjį–birželį).

Atsakinga  – Violeta POCIENĖ, mob. +370 687 87031.
Dvasios tėvas – kun. Vitas KAKNEVIČIUS.

Gyvojo Rožinio bendruomenė 

Renkasi kasdien 8.30 ir 17.30 val. (pusvalandį prieš šv. Mišias) ir drauge meldžiasi Rožinį bei Gailestingumo vainikėlį.  

Atsakinga – Marija STATKEVIČIENĖ, mob. +370 612 16105.

Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Rožinio grupė

Sekmadienio Dievo žodžio dalijimosi grupė

Renkasi sekmadieniais po 10.30 val. šv. Mišių (rugsėjį– birželį). Vieną kartą per mėnesį vyksta liturginio–biblinio ugdymo seminaras, skirtas liturginėse tarnystėse dalyvaujantiems: giedotojams, ministrantams, skaitovams ir visiems, mylintiems Dievo žodį. 

Atsakinga – Dalė ŠMERAUSKAITĖ, mob. +370 615 14072.  

ALFA kursas

Renkasi spalį– balandį ketvirtadieniais 19 val.

Atsakinga – Jūratė MOSUNOVIENĖ.

Senjorų klubas

Renkasi paskutinį mėnesio ketvirtadienį 15 val. (rugsėjį–gegužę).

Atsakinga – Teresė VARNAGIRIENĖ, mob. +370 672 03524.