2024-04-28
Vyskupas Saulius Bužauskas jaunimui teikė Sutvirtinimo sakramentą

2024 m. balandžio 28 d., V Velykų sekmadienį, mūsų bažnyčioje gausus jaunuolių būrys priėmė Sutvirtinimo sakramentą.

Fotoreportažas

Sutvirtinimo sakramentą teikė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius BUŽAUSKAS.