2024-04-13
Marijos dieną parapijos choras giedojo Šiluvoje (2024)

Marijos dieną parapijos choras giedojo Šiluvoje (2024)

Arkivyskupijos kvietimu Gerojo Ganytojo parapijos jungtinis choras, vadovaujamas maestro Artūros Šakalio, 2024 m. balandžio 13 d., šeštadienį, vyko į Marijos dieną Šiluvoje ir giedojo šv. Mišiose bazilikoje. Choristus lydėjo parapijos vikaras kun. Vitas Kaknevičius.

11 val. katechezę sakė ir pagrindinėms šv. Mišioms 12 val. vadovavo vyskupas Saulius Bužauskas, vyko tiesioginė transliacija per Marijos radiją.

Nežiūrint apsiniaukusio ryto, Šiluvos piligrimus džiugino šviesios Velykų giesmės, bendra nuoširdi malda, Viešpaties Artumo pajauta ir mylintis motiniškas Švč. Mergelės Marijos glėbys Šiluvos šventovėje. 

Ligonių sveikata, melski už mus! 
Taikos Karaliene, melski už mus!

Parapijos piligrimų atstovų grupelė Šiluvos šventėvės aikštėje:

Žodžio liturgijos įrašas (Marijos radijas)>>
Tiesioginės transliacijos įrašas (Adoracija, litanija, šv. Mišios):