Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

Šeimos centro ataskaita už 2014 m.

Šeimos centro vadovė Jūratė Lenkuvienė

Parapijos šeimos centro tikslas - ugdyti ir palaikyti parapijos šeimas, skleisti gyvybės kultūrą.

2014m. metų tikslai buvo:

  • Stiprinti šeimų bendruomenę
  • Gilinti tikėjimą per bendrą maldą, rekolekcijas, šv. Rašto studijas
  • Bendradarbiauti su Kauno I dekanato ir arkivyskupijos šeimos centrais

 

Šių tikslų pirmiausia siekėme dalyvaudami Šeimos metų renginiuose Kauno arkivyskupijoje bei Kauno I dekanate. 2014 m. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos šeimų bendruomenę sudarė ~20 žmonių. Buvo aktyvios 5-7 šeimos. Šeimų sielovadoje talkino kunigas Ričardas Birbilas. Šeimos kartą per savaitę dalyvavo šv. Rašto grupėje, kurioje rinkosi 10-20 žmonių.

 

Sausio 21d.-22d. šeimos dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje už šeimas.

Vasario 14d. dalyvauta renginyje „Žalgirio" arenoje „Valentino diena kitaip".

Balandžio 18 d. šeimos dalyvavo Kryžiaus kelio procesijoje

Balandžio 27 d. paminėta Gyvybės diena. Buvo dalijami lankstinukai.

Visą gegužės mėnesį dalyvauta „Atvirų vartų" renginiuose Kauno arkivyskupijos Šeimos centro kiemelyje.

Gegužės 15d. minint Tarptautinę šeimos dieną šeimos dalyvavo šeimų šventėje 3D „Žalgirio Arenoje"

Birželio 1d. šeimos vyko į Vilnių ir dalyvavo eisenoje „Šeima - gyvybės lopšys". Šią kelionę finansavo Kauno I dekanato Šeimos centras.

Birželio 24 d. Arkivyskupijos dienos proga Ryšių istorijos muziejaus kiemelyje vyko šeimų šventė, kurioje dalyvavo parapijos šeimos.

Dalyvauta Šiluvos atlaiduose šeimų dienoje rugsėjo 14 d. ir šeimų agapėje.

Lapkričio 3d. ir gruodžio 15d. parapijos klebonas dalyvavo kunigų konferencijose, kuriose aptartas sužadėtinių rengimas Santuokai parapijose. Audronė ir Rolandas Jakušovai yra parengti vesti susitikimus sužadėtiniams,

Gruodžio 28 d. dalyvauta Šv. Šeimos šventėje ir vakaronėje Piligrimų centre.

 

Kita veikla:

Šeimos centro vadovė dalyvavo Kauno I dekanato šeimos centrų vadovų susirinkimuose Kauno I dekanato Šeimos centre.

Šeimos centro atstovai dalyvavo parapijos Sielovados centro ir Pastoracinės tarybos posėdžiuose.

 


Šeimos centro gairės 2015 m.

 

Metų mintys:

„Kas nešiojasi savyje Dievo atminimą, tas leidžiasi vedamas Dievo prisiminimo visame gyvenime ir moka jį pažadinti kitų žmonių širdyse".

„Bažnyčia turi būti patraukli. Pažadinkite pasaulį! Būkite kitokio veikimo ir gyvenimo būdo liudytojai! Yra įmanoma gyventi kitaip šiame pasaulyje. susitikimas su Jėzumi įžiebia mumyse pirminį grožį - mūsų veide suspindi Tėvo šlovė, o jos vaisius yra džiaugsmas".

Metų tikslai:

  • Suaktyvinti šeimų bendruomenės veiklą.
  • Organizuoti susitikimus su pašvęstojo gyvenimo žmonėmis
  • Švęsti šeimos šventes.
  • Bendradarbiauti su Kauno I dekanato ir arkivyskupijos šeimos centrais.

2015 m. strateginės veiklos kryptys:

1.  Parapijos šeimų ugdymas ir palaikymas

2.  Piligrimystė

3.  Gyvybės kultūros sklaida

 

2015 m. veiklos planas

MĖNUO

VEIKLA

Sausis

Ataskaitos rengimas

Dalyvavimas dekanato Šeimos centrų vadovų susitikime

Vasaris

14d. dalyvavimas renginyje „Valentino diena kitaip" Žalgirio arenoje

Šeimų susitikimas

Kovas

19d. Šv. Juozapo dienos minėjimas

Šeimų susitikimas, paskaita

Balandis

26 d. Gyvybės dienos minėjimas

Gegužė

3 d. Motinos diena

Birželis

7 d. Tėvo diena

6d. Dalyvavimas Kauno arkivyskupijos renginyje

Rugsėjis

Šeimų diena Šiluvoje

Piligriminė kelionė

Spalis

Seminaras šeimoms „Per juokus į geresnę Santuoką"

Šeimų susitikimas

Lapkritis

23 d. Negimusio kūdikio diena

Dalyvavimas šeimos centrų vadovų susitikime

Šeimų susitikimas, seminaras

Gruodis

Adventinis vakaras

Dalyvavimas arkivyskupijos Šeimos centro renginyje

 

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas