Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

Jaunuolių rengimo priimti sutvirtinimo sakramentą VEIKLOS ataskaita už 2017 m.

 Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje  rengimas  Sutvirtinimo sakramentui 2017 metais buvo tęsiamas nuo sausio mėn. 6 dienos, tema „ Ar Dievas gydo šiandien?". Sausio mėn. 20 dieną „O  kaip Bažnyčia?" tema  buvo paskutinė „Alfa" kurso savaitė. Nuo sausio 27 iki gegužės 10 dienos buvo tęsiamas rengimas sutvirtinimo sakramentui pagal parengta ir parapijos klebono kun. Jono Stankevičiaus patvirtinta, Sutvirtinimo sakramento rengimo programa. Programa sudaryta vadovaujantis Kauno Katechetikos Centro parengta katechezės programa. Susitikimus ir mokymus veda  ses. Celina Galinytė O.S.B. ir katechetė Agnė Eidukynė. Kovo mėn jaunuoliai dalyvavo lytiškumo ugdymo rekolekcijose „Skirtingi, bet vienodai vertingi".

 Sutvirtinimo sakramento šventė įvyko 2017 05 11, Sutvirtinimo sakramentą priėmė 37 jaunuoliai.

Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje rengimo Sutvirtinimo sakramentui paruošiamieji darbai vyko rugsėjo - spalio mėn. 2014 m. Rugsėjo paskutinę savaitę buvo parengti ir išsiusti laiškai kvietimai, kuriuose jaunuoliai ir jų tėvai pakviesti ateiti į susirinkimus Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje. Spalio mėn. pirmą savaitę tikybos mokytojai parapijos teritorijoje esančiose mokyklose kvietė 8 - 12 kl. mokinius ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Jiems išsiusti laiškai kvietimai  TAMO elektroninio dienyno pagalba. Mokyklose taip pat buvo pakabinti plakatai.

Spalio mėnesį buvo parengta ir parapijos klebono kun. Jono Stankevičiaus patvirtinta Sutvirtinimo sakramento rengimo programa. Programa sudaryta vadovaujantis Kauno Katechetikos Centro parengta katechezės programa.

Spalio 9 dienomis bažnyčioje vyko susirinkimas su Sutvirtinimo sakramentą 2015 metais norinčiais priimti jaunuoliais ir jų tėveliais. Susirinkimą vedė Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius ir parapijos katechetė Rasa Kazragienė. Susirinkusiems klebonas pristatė Sutvirtinimo sakramento reikšmę krikščionio gyvenime. Katechetė Rasa Kazragienė pristatė rengimosi Sutvirtinimo sakramentui programą: trukmę, programos dalis, rekolekcijas ir „Alfa kursą" (pagal kurio programą jaunimas pradės ruoštis Sutvirtinimo sakramentui).

Spalio 13 dieną buvo įvadinis susitikimas besirengiančiųjų sakramentui grupei, jo metu vyko susipažinimas, psichologinis apšilimas grupėje, Alfa kurso pristatymas. Pristatyta krikščionio pašaukimo ir krikščioniško gyvenimo esmė, Sutvirtinimo sakramento ir pasiruošimo laikotarpio sakramento priėmimui svarba. Spalio 20  dieną  aptarta tema: „Kas yra Jėzus?".

Spalio 27 - lapkričio 2 dienomis buvo moksleivių rudens atostogos.

Lapkričio mėnesį susitikimuose buvo kalbama apie Jėzaus mirtį ir prisikėlimą, šv. Raštą, maldą. Lapkričio 29 - 30 dienomis vyko „Alfa" savaitgalis Palemono vienuolyne, kurio metu jaunimas labiau susigyveno, kartu meldėsi, vyko mokymai apie šv. Dvasią, jos veikimą ir vedimą kasdieniniame gyvenime.

Gruodžio mėnesį susitikimuose buvo kalbama temomis: „Kaip Dievas mus veda?", " Kaip galiu pasipriešinti blogiui?", „Geroji Naujiena.Kodėl ir kaip turėtume pasakoti kitiems?".

Gruodžio 22 - sausio 4 dienomis buvo moksleivių žiemos atostogos. Atostogų metu Sutvirtinamieji buvo pakviesti dalyvauti kartu su Gerojo Ganytojo parapijos jaunimo centro jaunimu keliauti į ekskursinę kelionę po Taliną. Kurios metu turėjo galimybę susipažinti su parapijos jaunimu ir parapijos klebonu kun. Jonu Stankevičiumi neformalioje aplinkoje.   

Spalio - gruodžio mėnesiais, sekmadieniais 13 val. buvo aukojamos katechetinės šv. Mišios, kuriose buvo kviečiami dalyvauti Sutvirtinimo sakramentui besirengiantys jaunuoliai ir jų tėveliai. Jaunuoliai skatinami sąmoningai dalyvauti šv. Mišių liturgijoje. Šv. Mišioms vadovauja klebonas kun. Jonas Stankevičius.

Jaunuoliai į Sutvirtinimo katechezės susitikimą ateina vieną kartą savaitėje. Šiuo metu Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi 21 jaunuolis. Susitikimus ir mokymus veda katechetė Rasa Kazragienė, kartais padeda Jaupra Pranciškoniškas jaunimas.

Sutvirtinimo katechezės susitikimai spalio - gruodžio mėnesiais vyko:

Pirmadieniais -  15:30 -17:30  val.

 

 

Katechetė 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas