Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

 

 


         Ruošimasis Pirmosios Komunijos sakramentui 2020-2021 metais prasidės rugsėjo mėn.

   REGISTRACIJA VYKS INTERNETU, MOKYKLOS TAMO DĖNYNE BUS ĮDĖTOS NUORODAS

 

 

Ruošimasis Pirmosios Išpažinties ir Komunijos sakramentų priėmimui

Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vaikai nuo 10 metų amžiaus yra ruošiami priimti Išpažinties ir Komunijos sakramentus. Susitikimai vyksta vaikui patogiu laiku katechezės klasėje, vieną kartą per savaitę, visus mokslo metus. Vaikai ruošiami pagal Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro programą. Programa yra padalinta į du laikotarpius: pirmasis laikotarpis tęsiasi nuo rugsėjo iki sausio mėnesio, kai vaikai ruošiami Sutaikinimo - Atgailos arba dar kitaip - Išpažinties sakramento priėmimui. Antrasis laikotarpis tęsiasi nuo sausio iki balandžio mėnesio pabaigos, kuomet vaikai ruošiami priimti Eucharistijos sakramentą. Užsiėmimų metu vaikai mokomi pažinti Jėzų Kristų, jo ir Bažnyčios mokymą. Evangelijos pasakojimus siekiama panaudoti tam, kad sustiprėtų vaikų troškimas priimti Jėzų, kad jie lauktų šio susitikimo. Vaizdžiai pristatoma Evangelija kaip Geroji Naujiena, Išganytojo visas gyvenimas, mirtis ir Prisikėlimas. Tuo pačiu vaikai mokomi aktyviai jungtis į Žodžio liturgiją, skaitinių bei maldavimų visuotinėje maldoje skaitymą, taip pat turi gebėti atsakinėti atsakymus po kunigo kreipinių.

Antrojoje programos dalyje, kuri prasideda priėmus Susitaikinimo sakramentą, vaikai pradedami ruošti Pirmosios Komunijos sakramento priėmimui. Tuo laikotarpiu jie skatinami dar kelis kartus prieiti išpažinties, taip stiprinant vaikų drąsą pasitikėti kunigu, tačiau svarbiausia - Jėzumi Kristumi, kuris atleidžia nuodėmes per kunigo ištartus žodžius. Rengdami vaikus priimti Jėzų Švenčiausiame - Eucharistijos sakramente, stengiamės atskleisti tai, jog vaikas ateina susitikti su Kristumi, dar daugiau priimti jį į savo širdį, į savo gyvenimą. Pabrėžiama, jog vaikas priima ne paprastą duoną, bet Jėzų, kuris pats save atiduoda mums, tampa mūsų sielos maistu. Taip pat jie turi išmokti aktyviai jungtis į šv. Mišių liturgiją.

Katechezės pamokėlės baigiamos balandžio mėnesio pabaigoje, ir gegužės mėnesio sekmadieniais grupėmis švenčiame Pirmosios Komuniijos priėmimo šventes.

Ruošdami vaikus siekiame, jog jie suprastų, kad krikščionio brandumas priklauso nuo jo vienybės su Jėzumi ir Bažnyčia. Jei vaikai tai išgyvens rengdamiesi šiems sakramentams, jie ir vėliau norės priimti Jėzų Kristų į savo širdis ir gyventi krikščioniškai.

2014 m. rugsėjo mėnesio antroje pusėje Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje vyko susitikimai su vaikais ir jų tėveliais. Susitikimus pravedė parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius, katechetė Indrė Pamarnackaitė. Susitikimų metu buvo pristatyta vaikų rengimo priimti sakramentus programa, buvo atsakyta į susirinkusiųjų klausimus.

Besiruošiantiesiems priimti Susitaikinimo ir Komunijos sakramentus vaikams ir jų tėveliams kiekvieną sekmadienį 13.00 val. nuo spalio mėnesio pirmojo sekmadienio rengiamos katechetinės šv. Mišios. Šių šv. Mišių metu bažnyčioje bendraujama su vaikais ir tėveliais, mokoma sąmoningai dalyvauti šv. Mišiose.

                      Pamokėlės vyksta:

        Pirmadieniais   14.15 ir 15.15 val.

        Antradieniais      14.15 ir 15.15 val

        Trečiadieniais     14.15 ir 15.15 val

       

        Penktadieniais    14.15 ir 15.15 val

Registracija pamokėlėms vyksta rugsėjo - spalio mėnesiais.

 Asmeniniais klausimais konsultuoja parapijos katechetės 

 

 

 


2019 / 2020 m.m. Pirmosios komunijos katechezės susitikimai vyks vieną kartą per savaitę.

 

Programoje numatytos temos (2019-20):

 

. Dievas ateina mūsų pasitikti! Susipažinkime.

 Dievas Kūrėjas. Mylintis Tėvas.

 Švenčiausioji Trejybė.

 Žmogus.

 Mes meldžiamės! Šventumas. Šventųjų bendravimas.

ATOSTOGOS.

. Bažnyčia - Dievo namai.

 Jėzus Kristus - mūsų Gelbėtojas.

Šv. Mišios - Eucharistijos slėpinys.

Dievo įsakymų. I - III, IV - X įsakymai.

Didysis Meilės įsakymas. Adventas -  Jėzaus gimimo laukimas.

 Dorybės ir ydos.

 Sakramentai - meilės ženklai.

ATOSTOGOS

 Susitaikinimas su Dievu.

Sutaikinimo sakramentas. Dievo gailestingumas ir pagalba žmogui.

Susitaikinimo sakramento eiga.

Pasiryžimas gyventi su Dievu.

SUSITAIKINIMO ŠVENTĖ - PIRMOJI IŠPAŽINTIS

ATOSTOGOS.

Šventųjų Mišių Žodžio liturgija. / Šventųjų Mišių Aukos liturgija.

Žvelgiu į Švenčiausiąjį Sakramentą.

 Ateik, Šventoji Dvasia!

Biblija arba Šventasis Raštas.

Šv. Velykų slėpinys.

ATOSTOGOS.

 Šventoji Visuotinė Bažnyčia.

Marija -mūsų ir Dievo Motina.

Rožinio malda.

Šventoji Eucharistija.

 

  Rugsėjo - balandžio mėnesiais, sekmadieniais 13 val. besiruošiantiems Pirmajai Komunijai vaikams ir jų tėveliams bus aukojamos katechetinės šv. Mišios. Šv. Mišiose giedos vaikų choras.

 

 

Katechetės Rebeka   tel. nr pasiteiravimui : 860958980 ir 867469399.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas