Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

1998 metų balandžio mėnesio 28 dieną Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu Nr. 773, įsteigta Kauno Gerojo Ganytojo parapija.

1998 metų gegužės mėnesio 1 dieną Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonu paskirtas kun. Jonas Stankevičius.

Pradžioje, neturint savų patalpų, buvo naudojamasi Dainavos vidurinės mokyklos aktų sale, kur sekmadieniais buvo aukojamos šventosios Mišios.

Mišios Dainavos vid. mokykloje

 

1999 metų kovo mėnesį Kauno miesto architektūrinė urbanistinė taryba ir Kauno arkivyskupijos bažnytinio meno komisija pritarė architekto Algimanto Kančo pasiūlytam bažnyčios projektui.

projekto patvirtinimas kurijoje

 

1999 metų liepos mėnesį pradėta koplyčios statyba.

statybų pradžia

 

1999 metų rugpjūčio mėnesio 13 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ant įrengtų koplyčios pamatų aukojo šventąsias Mišias ir pašventino kertinį bažnyčios akmenį.

kertibio akmens pašventinimas 1999

 

1999 metų rugsėjo mėnesį įrengta laikina koplyčia ir raštinė. Nuo to laiko šventosios Mišios joje buvo pradėtos aukoti kasdien, teikiami Sakramentai.

Laikinoji koplyčia

 

2001 metų birželio mėnesio 25 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dalyvaujant kunigams ir tikintiesiems, pašventino naujai pastatytą koplyčią.

2002 metais toliau tęsiamas pastatytos koplyčios įrengimas.

2003 metais rudenį buvo galutinai baigta įrengtos pagalbinės patalpos, skirtos parapijos sielovadai: katechezės kabinetas, patalpos jaunimui, choristams ir kitoms reikmėms.

2004 metais pakloti bažnyčios pamatai.

2005 metais pradėti bažnyčios sienų mūro darbai, pastatytos administracinės ir sielovadai skirtos patalpos.

statyba

 

2006 metais tęsiami bažnyčios sienų mūro darbai.

statyba

 

2007 metais baigti visi mūro darbai, uždengtas stogas, įrengtos naujos administracinės patalpos, sielovados centras.

statyba

 

2007 metų rugpjūčio mėnesio 14 dieną, Žolinės išvakarėse, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dalyvaujant kunigams ir tikintiesiems pašventino šias patalpas ir kryžių, kuris buvo iškeltas virš pastatytos bažnyčios.

Bažnyčios kryžiaus pašventinimas

 

2008 m. Ištinkuotas bažnyčios vidus, sudėti langai, durys, įrengtas grindinis šildymas.  

2008 metų birželio mėnesio 22 dieną, buvo iškilmingai švenčiamas parapijos 10-ties metų įsteigimo jubiliejus. Į pastatytą parapijos bažnyčią buvo iškilmingai įnešta stebuklingojo Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos paveikslo kopija, aukojamos jubiliejinės šventos Mišios. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo generalinis vikaras vyskupas Jonas Ivanauskas kiti garbingieji svečiai.

 

2009 m. balandžio 30 d.- gegužės 3 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko evangelizacinė šventė, skirta Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejui paminėti. Gegužės 3d., sekmadienį, buvo švenčiami Gerojo Ganytojo atlaidai, minima Motinos diena, taip pat buvo konsekruota bažnyčia ir altorius.

Evangelizacinė šventė prasidėjo ketvirtadienį, parapijos mokyklų diena. Šiltą penktadienio popietę parapijoje rinkosi vaikai, kurie rengiasi Pirmajai Komunijai. Parapijos katechetės pravedė renginį, kurio metu supažindino su Šv. Brunono asmenybe ir parodos „Pažaislis: Lietuvos tūkstantmečio atspindžiai" freskų nuotraukomis. Pirmasis mėnesio šeštadienis buvo skirtas Švč. M. Marijos garbei ir šeimų dienai. Sekmadienį: be evangelizacinės šventės buvo švenčiami Gerojo Ganytojo atlaidai, minima Motinos diena, o dieną vainikavo bažnyčios konsekravimo iškilmės. Motinos dienos proga susirinkusias mamas sveikino jaunimo centro atstovai. Konsekravimo iškilmėms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jose dalyvavo vyskupas emeritas Juozas Preikšas, arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, mons. dr. Artūras Jagelavičius, Kauno Kunigų Seminarijos rektorius lic. mons. Aurelijus Žukauskas, Kauno miesto parapijų klebonai, kunigai, taip pat ir atvykę iš kitų Lietuvos vietų: Vilkaviškio vyskupijos kancleris mons. kan. Juozas Pečiukonis, prel. kan. Vytautas Gustaitis, Telšių vyskupijos prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, Gargždų bažnyčios administratorius vicedek. kan. Jonas Paulauskas, Šiaulių dekanas kun. Vytautas Kadys. Savo pamoksle arkivyskupas Sigitas Tamkevičius dėkojo parapijos klebonui, tikintiesiems, kurie savo aukomis prisidėjo prie bažnyčios statybos, sveikino motinas, linkėjo, kad Gerojo Ganytojo parapija turėtų daug gerų šeimų, motinų, kad iš šios parapijos į Viešpaties vynuogyną ateitų daug gerų kunigų. Arkivyskupas priminė šiai parapijai suteiktą Gerojo Ganytojo titulą, įpareigojantį ypač atsakingai rūpintis bendruomene, skelbti Evangeliją jos nepažįstantiems. Po pamokslo vyko bažnyčios ir jos altoriaus konsekravimo apeigos. Atnašų procesijoje dalyvavo parapijos pastoracinės tarybos, sielovados centro ir vidurinių mokyklų bendruomenių atstovai. Jie dovanojo bažnyčiai šv. Mišių taurę, pateną, arnotą, amžinąją lempelę, gongą. Šv. Mišių pabaigoje buvo pasirašytas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčios konsekracijos aktas.

 

Bažnyčios konsekracija pašventinimas

 

 

Bažnyčios konsekracija pašventinimas

 

 

2013 balandžio 19 d., šalia parapijos bažnyčios, klebono kun. Jono Stankevičiaus ir Dainavos seniūno Alvydo Malinausko iniciatyva buvo pastatytas ir balandžio 21 d. vyskupo Kęstučio Kėvalo pašventintas koplytstulpis Dainavos kaimo gyventojų atminimui. Koplytstulpį iš ąžuolo išdrožė skulptorius Linas Heningas.

 

 

 

2012 m. balandžio 15 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje 12 val. šv. Mišių metu buvo pašventintas relikvijorius, kuriame saugoma Pal. Jono Pauliaus II kraujo relikvija. Relikviją parapijai padovanojo Krokuvos arkivyskupas metropolitas kardinolas Stanisław Dziwisz. Tai buvo pirmasis toks relikvijorius Lietuvoje.

 

 Relikvijoriaus pašventinimas 2012-04-15

 

2013 m. kovo 19 d. į Gerojo Ganytojo bažnyčią su darbininkų komanda atvyko žymus Lenkijos skulptorius, profesorius Czeslaw Dzwigaj. Jie atvežė Gerojo Ganytojo bažnyčiai profesoriaus sukurtą ir Krokuvoje pagamintą tabernakulį, kuriame bus saugojama šv. Eucharistija. Taip pat parapijos bažnyčioje buvo sumontuotas 10 m. aukščio kryžius. Tai yra tik dalis suprojektuoto altoriaus, kurį šiai bažnyčiai sukūrė prof. Cz. Dzwigaj.

 

 

 

2013 m. gegužės 5 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje lankėsi popiežiaus ypatingasis pasiuntinys, Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanisławas Dziwiszas. Jo Eminencija 2012 metais padovanojo parapijai Palaimintojo Jono Pauliaus kraujo relikviją, kuri yra saugoma pirmajame Lietuvoje įrengtame relikvijoriuje.

 

 

 

  2015 m. balandžio mėn. 15 d. nutarimu, parapijos bažnyčios statytojas, bendruomenės įkūrėjas, klebonas kun. J. Stankevičius Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus sprendimu ir nutarimu, atleistas iš klebono pareigų.

 

 

 

 2015 m.gegužės 18 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapiją perėmė naujas klebonas - mons. Kęstutis Grabauskas.

 

 

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas