Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija vasarį – kad nepagydomi ligoniai ir jų šeimos gautų reikiamą medicininę pagalbą ir palydėjimą. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėjusi Gavėnia būtų maldos budėjimo laikas prisimenant laisvės bei taikos dovaną Lietuvai ir Baltijos šalims.

Giedančiųjų kolektyvai

1998 metais įsteigus Kauno Gerojo Ganytojo  parapiją, klebonas kun. teol lic. Jonas Stankevičius pradėjo kviesti giedorius į parapijos chorą. Tuomet šv. Mišios buvo aukojamos Dainavos vidurinės mokyklos aktų salėje, vargoninke pradėjo dirbti Gintė Plerpaitė. Jos vadovaujami choristai repetuodavo mokyklos muzikos kabinete. Choristų skaičius nuo pradžioje buvusių 3 – 4 narių išaugo iki 36 – rių šiuo metu. Sumos choro daugumą sudaro vyresnės kartos žmonės kurie gieda sekmadieniais 10.30 val. Šv. Mišių metu.

Pradėjus aukoti antrąsias šv. Mišias Dainavos vidurinės mokyklos aktų salėje, klebonas paragino suburti jaunimo chorelį. Jaunimo ansamblis gieda sekmadieniais 12 val. Jaunimo Šv. Mišių metu, jame yra apie 20 narių.

Nuo 1999 m. gruodžio mėn. antra vargonininke pradėjo dirbti Daiva Redžepovienė.
Tuomet, įrengus nedidelę koplytėlę parapijos įsigytose patalpose, šv. Mišios buvo pradėtos aukoti kasdien ryte ir vakare, o sekmadieniais – Dainavos vidurinės mokyklos aktų salėje.

Nuo 2002 m. pavasario visą vargonininkės darbą perėmė Daiva Redžepovienė. 2001 06 25 pastačius ir pašventinus naująją koplyčią, visa parapijos veikla persikėlė į ją. Čia yra choro patalpos, kuriose vyksta repeticijos bei įvairūs susiėjimai.

Klebonui paraginus, 2001 m. rugsėjo mėn. buvo pradėtas rinkti jaunų moterų ansamblis. Iš pradžių giedojo dvi – trys moterys, o dabar jau yra 11 chorisčių. Su jomis giedama sekmadieniais 9 val. aukojamose šv. Mišiose.


Vyresnių Moterų ansamblis buvo pradėtas rinkti 2001 m. gruodžio mėn.  Jis gieda sekmadieniais 8 val. Šv. Mišių metu. Jame šiuo metu gieda vienuolika moterų. Šis kolektyvas gieda tradicines giesmes, advento metu - "Marijos valandas", per Gavėnią – "Graudžius verksmus".

Mažųjų chorelis yra pats jauniausias – tai mūsų mažiausieji parapijiečiai. Šiuo metu jų yra apie dvidešimt, o amžius – nuo 4 iki 10 metų. Su jais giedame 13 val. šv. Mišiose, kuriose dalyvauja vaikai ir jų tėvai, besiruošiantys Pirmajai Komunijai.


Giedantieji ne tik gieda Šv. Mišių metu, bet ir linksmai bendrauja švenčių bei išvykų metu. Kartu su parapijos klebonu kasmet švenčiame choristų globėjos šv. Cecilijos šventę. Kasmet vykstame į Šiluvos atlaidus, organizuojame išvykas į žymias Lietuvos vietas ir bažnyčias, giedojome Devintinių procesijoje Kauno centre, atstatomoje Prisikėlimo bažnyčioje, Kauno arkikatedroje bazilikoje.

  Nuo 2008 m. spalio mėn. parapijos chorams vadovauja Ramūnas Tilvikas. 

Kviečiame naujus choristus į mūsų parapijos giedančiųjų bendruomenę.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas