Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

 Šv. Velykų Tridienis ir šv. Velykos

 

Šv. Velykos

Šaltą ir darganotą balandžio 5-osios, sekmadienio rytą, gausi parapijos bendruomenė rinkosi į Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčią sveikinti Prisikėlusį Jėzų Kristų. Iškilmingoms šv. Mišioms, kurios buvo švenčiamos bažnyčioje, vadovavo parapijos klebonas kun. Jonas, kartu su vikaru kunigu Audriumi. Giedant jungtiniam Sumos ir Votyvos chorams, pritariant Kauno valstybinio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų orkestrui, aplink bažnyčią buvo einama eisena su Švenčiausiuoju Sakramentu, dalyvaujant adoruotojoms ir patarnautojams. Klebonas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus ir vyskupo K. Kėvalo velykinį sveikinimą, po to asmeniškai pasveikino visus susirinkusius. Pabaigoje iškilmingų šv. Mišių susirinkusieji buvo palaiminti. Velykų šventė bažnyčioje tęsėsi ir sekančiose šv. Mišiose 10.30 ir 12 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didysis Šeštadienis

Didysis Šeštadienis - budėjimo prie Kristaus kapo diena. Į per visą dieną trunkantį maldos budėjimą rinkosi parapijos bendruomenė. Maldos budėjimas prie Viešpaties Jėzaus Kristaus kapo baigėsi Velykų vigilija, kuriai vadovavo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius, talkinant vikarui kun. A. Martusevičiui. Jos metu buvo skaitomas Velykinis šlovinimas, pašventinta ugnis, velykinė žvakė ir vanduo. Susirinkusieji su uždegtomis žvakėmis rankose atnaujino savo krikšto pažadus. Giesme „Šventuoju Prisikėlimu" buvo sveikinamas prisikėlęs Kristus.

 

 

 

 

 

 

 

Didysis Penktadienis

Šią dieną, kaip ir kiekvienais metais, parapijos klebono kun. J. Stankevičiaus rūpesčiu, bažnyčios fasadinė siena Velykų šventėms pasipuošė Prisikėlusio Kristaus paveikslu.

 

Didžiojo Penktadienio vakarą,- Kristaus kančios pamaldų liturgijai vadovavo parapijos vikaras kun. Audrius Martusevičius. Buvo skaitoma Kristaus Kančios istorija ir pagerbtas Viešpaties Jėzaus Kristaus Kryžius.

Pamaldos baigėsi procesija į Kristaus kapą. Pamaldų metu buvo renkamos aukos, skirtos krikščionių šventovių, esančių Šventojoje Žemėje, išlaikymui.

 

 

 

 

Didysis Ketvirtadienis

Balandžio 2 d., Didžiojo Ketvirtadienio iškilmingai vakaro liturgijai vadovavo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius, šv. Mišias kartu šventė vikaras - kun. Audrius Martusevičius. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija, pabaigoje - kunigus su Kunigystės diena sveikino parapijos bendruomenės atstovai, sielovados darbuotojai.

 

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas