Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

VELYKŲ TRIDIENIS IR ŠV. VELYKOS GEROJO GANYTOJO PARAPIJOJE

Didysis Ketvirtadienis

Didžiojo Ketvirtadienio iškilmingai vakaro liturgijai vadovavo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius. Šv. Mišias šventė parapijos sielovadoje dirbantys kunigai - kun. A. Martusevičius, kun. R. Birbilas, kun. K. Genys ir kun. B. Gimžauskas. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija, pabaigoje - kunigus su Kunigystės diena sveikino parapijos bendruomenės atstovai, sielovados darbuotojai.

 

 

 

 

 

 

 

 Didysis Penktadienis

Šią dieną, kaip ir kiekvienais metais, parapijos klebono kun. J. Stankevičiaus rūpesčiu, bažnyčios fasadinė siena Velykų šventėms pasipuošė Prisikėlusio Kristaus paveikslu.

 

Didžiojo Penktadienio vakarą,- Kristaus kančios pamaldų liturgijai vadovavo parapijos pagalbininkas sielovadai kun. Kęstutis Genys. Pamaldos baigėsi procesija į Kristaus kapą. Pamaldų metu buvo renkamos aukos, skirtos krikščionių šventovių, esančių Šventojoje Žemėje, išlaikymui.

 

 

 

 

 

 

 

Didysis Šeštadienis

Didysis Šeštadienis - budėjimo prie Kristaus kapo diena. Šiais metais talkinant seleziečių sesei Ingai bei kitiems bažnyčios darbuotojams, buvo naujai įrengtas Švč. Sakramento garbinimo altorius ir Viešpaties kapas. Tris kryžius pagamino Mechanikos mokyklos mokiniai. Į per visą dieną trunkantį maldos budėjimą rinkosi parapijos bendruomenė. Vidurdienyje bažnyčią aplankė Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, vyskupas K. Kėvalas ir dekanas mons. V. Grigaravičius. Maldos budėjimas prie Viešpaties Jėzaus Kristaus kapo baigėsi Velykų vigilija, kuriai vadovavo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius, talkinant kunigams bendradarbiams. Jos metu buvo skaitomas Velykinis šlovinimas, pašventinta ugnis, velykinė žvakė ir vanduo. Susirinkusieji su uždegtomis žvakėmis rankose atnaujino krikšto pažadus. Giesme „Šventuoju Prisikėlimu" buvo sveikinamas prisikėlęs Kristus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šv. Velykos

Ankstų, saulėtą ir šiltą sekmadienio rytą, gausi parapijos bendruomenė rinkosi į Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčią sveikinti Prisikėlusį Jėzų Kristų. Iškilmingoms šv. Mišioms, kurios buvo švenčiamos bažnyčios šventoriuje, vadovavo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius kartu su kunigais Audriumi, Kęstučiu, Broniumi ir Ričardu. Giedant jungtiniam Sumos ir Votyvos chorams, pritariant Kauno valstybinio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų orkestrui, aplink bažnyčią buvo einama eisena su Švenčiausiuoju Sakramentu, dalyvaujant adoruotojoms ir patarnautojams. Klebonas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus ir vyskupo K. Kėvalo velykinį sveikinimą, po to asmeniškai pasveikino visus susirinkusius. Pabaigoje iškilmingų šv. Mišių susirinkusieji buvo palaiminti. Velykų šventė bažnyčioje tesėsi ir sekančiose šv. Mišiose 10.30 ir 12 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas