Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2014 02 16           VI-asis eilinis sekmadienis            metai A


EVANGELIJA  Mt  5,  17 - 37

„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų - neįeisite į dangaus karalystę". „Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: 'Pusgalvi!', turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: 'Beproti!', tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai susitark su savo ieškovu, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas - teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko". „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą". „Taip pat buvo pasakyta: Kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau: kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, - jei ne ištvirkavimo atveju, - skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda - svetimauja". „Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis - Dievo sostas, nei žeme, nes ji - jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji - didžiojo Karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galva, nes negali nė vieno plauko padaryti balto ar juodo. Verčiau jūs sakykite: 'Taip', jei taip, 'Ne', jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šio sekmadienio Evangelijos ištraukoje ne kartą girdime Viešpaties žodžius: „Esate girdėję, kad jums pasakyta..., o aš jums sakau...". Sakytume, jog pats Dievas nusprendė, kad anksčiau duoti įsakymai nėra pakankami, todėl nori jų reikalavimus pakylėti iki aukštybių. Supraskite: krikščionis yra tik pačios aukščiausios moralinės prabos žmogus. Po Jėzaus išsakytų reikalavimų aišku, kad nepakanka neužmušti žmogaus, bet tikrai nuoširdžiai šiuos pamokymus priimantis krikščionis rūpinsis nesmerkti ir blogais žodžiais nevadinti savo brolio. Tikinčiam žmogui nepakaks išvengti svetimavimo, bet jis rūpinsis valdyti savo žvilgsnį ir geismus. Dažnai girdime - aš nieko blogo nedarau, bet tu privalai ne tik nieko blogo nedaryti, bet privalai gera daryti. Šventose Mišiose girdime maldą: „Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio...", todėl Jėzus visą krikščionišką moralę pakylėja aukštyn, ragina žvelgti į širdį ir ieškoti blogio priežasties. Žmonija sulaukė Kristaus, kuris pats yra Dievo meilės ženklas pasauliui. Jo žodis, skirtas mums, liudija: „Esi mano vaikas, labai stengiesi, tačiau... pats žinai, kad gali padaryti dar daugiau".

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį šeštadienį, vasario 22 d. 12 val. švęsime Pal. Jono Pauliaus II dieną. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".
  • Vasario 22 d. minima šv. apaštalo Petro Sosto diena. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aplanko katedrą bei pamaldžiai sukalba Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

02.14  Švč. Mergelės Marijos tarnų (servitų) ordino steigėjai

02.21  Šv. Petras Damijanis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas