Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

Ypatingojo popiežiaus pasiuntinio vizitas parapijoje

     2013 m. gegužės 5 d. pavakare Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje lankėsi popiežiaus ypatingasis pasiuntinys, Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanisławas Dziwiszas. Jo Eminencija 2012 metais padovanojo parapijai Palaimintojo Jono Pauliaus kraujo relikviją, kuri yra saugoma pirmąjame Lietuvoje įrengtame relikvijoriuje. Kardinolą atlydėjo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas ir mons. Artūras Jagelavičius. Šventoriuje iškilmingoje procesijoje ir skambant bažnyčios varpui, garbingą svečią pasitiko parapijos klebonas kun. J. Stankevičius, apaštališkasis nuncijus Lietuvoje - arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius arkivyskupo augziliaras vyskupas K. Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. A. Grušas, prelatai V. Gustaitis ir J. Pečiukonis, Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius, kiti svečiai kunigai ir parapijiečiai.

     Prie altoriaus klebonas pasveikino svečią ir visus susirinkusiuosius, buvo pravedamos Dievo Žodžio liturgijos pamaldos. Pamaldose dalyvavo Kauno miesto jaunimas, parapijos bendruomenė. Pamaldų metu giedojo parapijos sumos choras ir V. Kuprevičiaus vidurinės mokyklos jaunimo choras.

     Jo Eminencija kardinolas Stanisławas Dziwiszas pasveikino susirinkusiuosius, pasakė homiliją, po to buvo kalbama Palaimintojo Jono Pauliaus II litanija, po jos susirinkusiuosius kardinolas palaimino su Palaimintojo kraujo relikvija. Parapijos klebonas kardinolą, nuncijų ir skulptorių prof. Česlawą Džvigaj apdovanojo medaliais, skirtais bažnyčios pastatymo ir Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijoriaus įrengimui įamžinti.

     Pasibaigus apeigoms, susirinkusiesiems buvo suteiktas iškilmingas palaiminimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas