Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

 

Maldos savaitė, skirta Pal. Jono Pauliaus II kraujo relikvijai pagerbti

2012 m. balandžio 16 - 18 d.d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje pagerbti Pal. Jono Pauliaus II kraujo relikviją ir prie jos paprašyti Palaimintojo užtarimo 10 val. ir 12 val. rinkosi parapijoje esančių mokyklų 3 - 6 kl. ir 9 -11 kl. mokiniai. Šį maldos momentą jiems organizavo parapijoje dirbantys tikybos mokytojai ir katechetės.

 


 

    Į bažnyčią atėję mokiniai pirmiausia aplankė parodą, skirtą Pal. Jono Pauliaus II apsilankymui Lietuvoje, kuris įvyko 1993 m., paminėti. Po to mokiniams buvo rodoma ištrauka iš Popiežiaus Jono Pauliaus II kreipimosi į Lietuvos jaunimą lietuvių kalba, jo viešnagės 1993 m. Lietuvoje metu.

 


 

Tikybos mokytojos ir katechetės mokiniams pristatė Pal. Jono Pauliaus II svarbiausius gyvenimo momentus. Mokiniai Palaimintąjį pasveikino giesme „ Sveikas Dievo Piligrime".

 

Dainavos tikybos mokytoja s. Inga Rukaitė FMA mokiniams paaiškino, kas yra relikvijos ir kokiais būdais tikintieji jas pagerbia, pakvietė mokinius kreiptis į Pal. Joną Paulių II užtarimo ir parašyti ant lapelių asmeninę maldą. Mokiniai savo parašytas maldas nešė prie Pal. Jono Pauliaus II relikvijoriaus ir dėjo į dėžutę. Šiomis intencijomis bus meldžiamasi šv. Mišių metu. Mokiniai susitikimą baigė bendra malda, prašant palaimintojo užtarimo.

 

 

Šiam įvykiui atminti ir pamaldumui ugdyti, prašant Pal. Jono Pauliaus II užtarimo, mokiniai gavo parapijos klebono kun. J. Stankevičiaus rūpesčiu išleistą paveikslėlį su Pal. Jono Pauliaus II nuotrauka ir malda. Litaniją ir maldą iš lenkų kalbos išvertė  parapijos vikaras kun. L. Šipavičius.

 

Balandžio 17 d. 16 val. į parapijos salę rinkosi parapijos tikybos mokytojos. Jos žiūrėjo dokumentinį filmą apie Pal. Jono Paulių II „Ieškojau jūsų". Po to dalyvavo adoracijoje Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje, kurios metu kalbėjo Pal. Jono Pauliaus II - ojo litaniją ir dalyvavo vakaro Eucharistijos šventime, kuriai vadovavo kun. L. Šipavičius.

 

 

Balandžio 16 - 22 d.d. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčios vestibiulyje vyko šioje parapijoje esančių mokyklų mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Pal. Jono Pauliaus asmenybei prisiminti ir pagerbti.

 

 

Balandžio 16 - 21 d.d. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje 17 val. vyko Švč. Sakramento adoracija, kurios metu parapijiečiai meldėsi Pal. Jono Pauliaus II litaniją, dalyvavo vakaro Eucharistijos šventime.

Balandžio 16 d. šiam maldos momentui vadovavo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Marijos legiono nariai; balandžio 17 d. šiam maldos momentui vadovavo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos KMC nariai; balandžio 18 d. - parapijos šv. Rašto grupės nariai; balandžio 19 d. - Caritas nariai. Taip pat šią dieną prie Švenčiausiojo Sakramento adoravo ir Pal. Jono Pauliaus II litaniją kalbėjo iš viso Kauno miesto parapijų sukviesti karitiečiai. Vakaro šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius, Šančių parapijos klebonas - kun. Virginijus Birjotas ir parapijos vikaras kun. L. Šipavičius.

 

 

 

Balandžio 20 d. Palaimintojo Jono Pauliaus II relikviją pagerbė Jaunimo centro ir balandžio 21 d. - Šeimos centro nariai. Prieš vakaro šv. Mišias Šeimos centras suorganizavo paskaitą, kurią parapijiečiams pravedė doc. dr. Nijolė Liobikienė. Taip pat šeštadienį, balandžio 21 d., 18 val. šv. Mišiose dalyvavo Kauno A. Stulginskio pagrindinės mokyklos bendruomenė, šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius kartu koncelebravo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius ir kun. Mindaugas Pukštys.

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas