Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

Šv. Velykų Tridienis ir Viešpaties Prisikėlimo šventė

 

Didysis Ketvirtadienis

Didžiojo Ketvirtadienio iškilmingai vakaro liturgijai vadovavo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius. Šv. Mišias šventė parapijos sielovadoje dirbantys kunigai - kun. L. Šipavičius, kun. K. Genys ir kun. B. Gimžauskas. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento palydėjimas į garbinimo altorių, pabaigoje kunigus su  kunigystės diena sveikino parapijos bendruomenės atstovai, sielovados darbuotojai, choristai.


 

 

 

Didysis Penktadienis

Didžiojo Penktadienio, Kristaus kančios pamaldų liturgijai vadovavo parapijos vikaras kun. L. Šipavičius. Pamaldos baigėsi procesija į Kristaus kapą. Pamaldų metu buvo renkamos aukos skirtos krikščionių šventovių, esančių Šv. Žemėje, išlaikymui.

 

 

 

 Didysis Šeštadienis

Didysis Šeštadienis - budėjimo prie prie Kristaus kapo diena. Šią dieną grupėmis prie Kristaus Kapo budėjo Marijos legiono, Carito nariai, Jaunimo, Šeimos centro nariai, Šv. Rašto grupelės nariai, Jaunimo choro aktyvas. Maldos budėjimas prie Viešpaties Jėzaus Kristaus kapo baigėsi Velykų vigilija, kuriai vadovavo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius talkinant kunigams bendradarbiams. Jos metu buvo pašventinta velykinė žvakė, ugnis ir vanduo atnaujinti krikšto pažadai.

 

 

Šv. Velykos

Ankstų bet darganotą sekmadienio rytą, gausybė žmonių rinkosi į Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčią sveikinti Prisikėlusį Jėzų Kristų. Iškilmingoms šv. Mišioms, kurios buvo švenčiamos bažnyčioje, vadovavo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius kartu su kunigais kun. Linu, Kęstučiu ir kun. Broniumi. Giedant sumos chorui ir pritariant pučiamųjų instrumentų orkestrui, aplink bažnyčią buvo einama eisena su Švenčiausiuoju Sakramentu. Klebonas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus Velykinį sveikinimą, po to asmeniškai pasveikino visus susirinkusius.  Pabaigoje iškilmingų šv. Mišių palaimino susirinkusius.

 

 

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas