Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus Kalėdinis sveikinimas

 

 „Šviesybė šiandien užtvino mus, nes gimė mums Viešpats. Jis vadinasi Nuostabusis, Dievas, Ramybės Kunigaikštis, Ateities Tėvas. Jo viešpatavimui nebus galo" (plg. Iz 9) - šiais viltingais ir džiaugsmo sklidinais pranašo Izaijo žodžiais pradedame švęsti šv. Kalėdas.

Keturias savaites maldoje budėjome ir ruošėmės paminėti patį džiaugsmingiausią ir reikšmingiausią įvykį pasaulio istorijoje. Dievo Žodis, įsikūnijęs Švč. Mergelės Marijos įsčiose, tapo žmogumi ir gimė Betliejuje. Dievo ir Marijos Sūnus tapo mūsų Broliu ir Gelbėtoju. Dieviškasis Betliejaus Kūdikis pakvietė žmones į naują gyvenimą, kuriame negali būti vietos blogiui, kuriame viešpatauja tiesa, meilė ir taika. Trapus Betliejaus Kūdikis pažadino pasaulyje meilės revoliuciją, kurios tikslas - išgelbėti ir išaukštinti žmogų. Dievas nusižemino, priimdamas žmogaus kūną, kad šis būtų išaukštintas iki dangaus. Todėl apaštalas Paulius labai taikliai pastebi: „Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, <...> kad mes įgytume įsūnystę. Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!" (Gal 4, 4-6).

Ši įsūnystė yra pati svarbiausia mūsų džiaugsmo versmė. Tiesa, mes nesame apsaugoti nuo galimų nelaimių ar ligų, bet, būdami net didžiausiame varge, niekuomet nesijaučiame vieniši - su mumis yra dangaus Tėvas, mūsų Brolis Jėzus Kristus ir mūsų Guodėja - Šventoji Dvasia. Šis žinojimas - tarsi uola, į kurią atsirėmę galime saugiai statyti savo gyvenimo namą, drauge neužmiršdami, kad mūsų laukia amžinieji namai danguje.

Kristaus Gimimas Betliejuje - ne tik džiaugsmingas ir greitai praeinantis įvykis, bet drauge didžiulis ir nuolatinis įpareigojimas - nešti į dabarties pasaulį meilės ir gyvybės šviesą. Šis įpareigojimas skirtas mums, Betliejaus Kūdikio sekėjams. Visai nesvarbu, kur būtume ir kokias pareigas užimtume, Betliejaus Kūdikis įpareigoja mus gyventi ne vadovaujantis savo susikurtomis tiesomis, bet vienybėje su Dievo Žodžio tiesa, įpareigoja skleisti meilę, matomą ne žodžiuose, bet geruose darbuose. Pagerbti Betliejaus Kūdikį galima tik prisiimant šiuos įsipareigojimus. Be jų mūsų tikėjimas liktų tuščias, o viltys - be pamato. Betliejaus Kūdikis kviečia mus atsigręžti ir ginti visus, kurie yra silpni ir patys negali apsiginti. Kas tie nepajėgiantieji apsiginti? Visų pirma, tai pradėtos, bet dar negimusios žmogiškos būtybės. Bažnyčia visuomet buvo ir lieka nuosekli žmogaus gyvybės gynėja. Gindama gyvybę nuo jos užsimezgimo momento, Bažnyčia gina kiekvieną žmogų, sukurtą pagal Dievo paveikslą ir atpirktą Jėzaus Kristaus krauju. Jei neginama vos pradėta žmogiškoji gyvybė, savo vertės netenka ir kiekvienas žmogus. Kai negimusieji pradedami laikyti kliūtimi gyviesiems, netrunka ateiti metas, kai ir gimusieji pradedami laikyti kliūtimi kuriant savanaudiškumu ir hedonizmu grįstą gyvenimą. Betliejaus Kūdikis yra Brolis kiekvieno silpno žmogaus: prievartaujamo vaiko, sekso vergovėn įkliuvusios merginos, alkoholyje paskendusio jaunuolio ar mirties neprisišaukiančio vargdienio. Šiam Kūdikiui nesvarbūs žmonių turimi aukšti postai ar milijonai. Jam svarbu tik tai, kas yra žmonių širdyse: ar jos atsigręžusios į Dievą, visokio gėrio šaltinį. Šis Kūdikis visus myli ir visus trokšta išgelbėti. Šalia Betliejaus Kūdikio matome jo Motiną Mariją ir skiriame jai didžiausią savo pagarbą ir meilę. Popiežius Benediktas XVI neseniai kalbėjo: „Marija mums kalba su Dievo Žodžiu, kuris jos įsčiose tapo kūnu. Marijos „žinia" nėra kita, kaip tik pats Jėzus. Marijos žvilgsnis yra Dievo žvilgsnis. Ji žvelgia į mus su ta pačia Dievo Tėvo meile ir mus laimina. Ji yra mūsų gynėja. Net jei visi kalbėtų apie mus blogai, ji, būdama Motina, kalbėtų gerai, nes jos Nekalčiausioji Širdis yra susiklausiusi su Dievo gailestingumu."

Baigdami švęsti Kristaus Gimimą, tęsime šio slėpinio minėjimą per visus 2011-us metus, kuriuos Lietuvos vyskupai yra paskelbę Dievo Gailestingumo metais. Dievo meilė ir gailestingumas ryškiai suspindėjo pirmųjų Kalėdų naktį. Sveikindamas džiaugsmingosios Jėzaus Kristaus Gimimo šventės proga, linkiu visiems būti atsigręžusiems į Betliejaus Kūdikį ir supamiems gailestingosios Dievo meilės.

2010 metų Kristaus Gimimo šventėje

Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas