Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

Adventiniai - kalėdiniai renginiai Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje ir mokyklose

 

2009 m. gruodžio 14 d. Kauno Dainavos vid. m-kloje vyko Adventinė popietė - susitikimas su Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaru kun. A. Kazlausku. Susitikime dalyvavo šios mokyklos mokytojai ir 9 - 11 kl. mokiniai. Kun. A. Kazlauskas pasidalino mintimis, kaip šiandienos krikščionys supranta ir išgyvena tikėjimą, krikščioniškas šventes ir susitikimo dalyviams padėjo susimąstyti apie tai, ką jiems reiškia Advento laikotarpis ir Kalėdų šventės šventimas, kodėl ši šventė yra svarbi kiekvienam žmogui, net ir tam, kuris mažai pažįsta Katalikų Bažnyčios tikėjimą.

 

 

 

2009 m. gruodžio 15 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje vyko Kauno menų darželio „Etiudas" auklėtinių Adventinė - Kalėdinė programėlė, kurios metu buvo suvaidinta Jėzaus gimimo istorija.

 


 

 

2009 m. gruodžio 17 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje vyko Kauno Dainavos vid. m-klos 1 - 4 kl. mokinių Adventinis - kalėdinis rytmetys „Mano dovana Jėzui". Renginyje dalyvavo šios mokyklos pradinių klasių mokiniai su jų mokytojomis, Kauno Dainavos vid. m-klos pav. J. Vengalienė, darželių „Sadutė", „Želmenėlis" ir „Etiudas" parengiamųjų grupių auklėtiniai. Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius. Mokiniai pynė Advento vainiką, į kurį įdėjo Rarotines žvakes su įsipareigojimais; šiuos pasiryžimus stengėsi įgyvendinti Advento laikotarpiu. Tokiu būdu vaikai ruošė savo dovaną Kūdikėliui Jėzui. Po to klasių atstovai atliko meninę programėlę - savo talento pristatymą, skirtą Kūdikėlio Jėzaus garbei. Renginys baigėsi mokinių malda - laišku gimusiam Jėzui prie Bažnyčioje paruoštos prakartėlės.

 

 

 

 

 

2009 m. gruodžio 17 d. T. Masiulio jaunimo m-kloje vyko Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. Šioje šventėje dalyvavo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius, parapijos KMC vadovė s. Inga Rukaitė FMA, kiti garbingi šios mokyklos svečiai ir geradariai. Šventės metu susirinkusiems šios mokyklos bendruomenės nariams ir svečiams koncertavo choras „Varpelis". Mokyklos direktorius E. Mikalojūnas nusipelniusiems mokyklos mokytojams, mokiniams ir mokyklos geradariams įteikė padėkos - paskatinimo raštus. Šventės dalyviams sveikinimo žodį tarė Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius.

 

 

 

2009 m. gruodžio 7 - 18 d.d. Kauno J. Urbšio katalikiškoje vid. m-kloje 1 - 3 pamokų metu vyko 6 - 12 kl. mokinių Advento rekolekcijos - susitikimai su įvairių krikščioniškų bendruomenių atstovais ir pašvęstojo gyvenimo asmenimis. Paskutinius Advento rekolekcijų susitikimus šioje mokykloje 2009 m. gruodžio 18 d. vedė Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto seserys (salezietės) s.Inga Rukaitė FMA ir s.Liucija Grybaitė FMA ir salezietis bendradarbis Justinas Akstinas. Po trijų pamokų mokyklos aktų salėje įvyko mokytojų Adventinis rytmetys, kurio metu mintimis apie Adventą ir Kalėdų šventės svarbą pasidalino s. Liucija Grybaitė FMA. Susitikimo metu mokytojai laužė kalėdaitį, metodinės grupės savo kolegoms pristatė paruoštus kalėdinius sveikinimus - pamąstymus. Rytmečio programą vedė mokyklos kapelionas kun.P. Pich ir šios m-klos dorinio ugdymomokytojų grupė.

Renginio metu vyko 1 - 5 kl. mokinių padarytų prakartėlių paroda.

 

 

 

2009 m. gruodžio 18 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje vyko Kauno A. Stulginskio vid. m-klos bendruomenės adventinis - kalėdinis rytmetys, kurio metu mokiniai vaidino adventinį vaidinimą, dalyvavo pamaldose. Vakare Kauno A. Stulginskio mokyklos aktų salėje vyko Kūčių vakarienė, skirta mokyklos bendruomenės nariams. Šioje vakarienėje Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bendruomenę atstovavo kun. B. Gimžauskas.

 

  

Gruodžio 21 d. Kauno Taikomosios dailės mokykloje vyko kalėdinė popietė, kuri prasidėjo Taize pamaldomis. Priešais ikoną, žvakių fone mokyklos bendruomenė maldėsi ir giedojo Taize giesmes. Giedoti padėjo šv. Vincento Pauliečio Gailestingosios meilės seserys. Skaitinius ir maldavimus skaitė mokiniai. Po pamaldų mokiniai pristatė meninę programėlę. Trumpas, bet prasmingas vaidinimas sukūrė jaukią kalėdinę nuotaiką. Visus pradžiugino moksleivių šiuolaikinio šokio grupės „NSK" pasirodymas. Renginio pabaigoje mokyklos pavaduotoja įteikė kalėdines dovanėles nusipelniusiems mokiniams, pedagogams ir svečiams.

 

2009 m. gruodžio 23 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje vyko Kauno V. Kuprevičiaus vid. m-klos bendruomenės kalėdinis rytmetys, kurio metu švetės dalyviai dalyvavo Dievo Žodžio liturgijoje. Pamaldų metu giedojo mokyklos mokinių choras. Po jos šios mokyklos mokiniai atliko meninę programėlę ir mokyklos direktorę I. Švėgždienę pasveikino jos 60 m. Jubiliejaus proga.

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas