Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

  Lietuvos 1000 tūkstantmetis Brunonas

Balandžio 30 d.- gegužės 3 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko evangelizacinė šventė, skirta Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejui paminėti. Gegužės 3d., sekmadienį, buvo švenčiami Gerojo Ganytojo atlaidai, minima Motinos diena, taip pat buvo konsekruota bažnyčia ir altorius.

 

Evangelizacinė šventė prasidėjo ketvirtadienį, parapijos mokyklų diena. Šv. Mišiose, kurioms vadovavo kun. Kastytis Šulčius, dalyvavo Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos mokiniai. Po to vyko viktorina "Šv. Brunono svarba Lietuvos Bažnyčios istorijoje". Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo susitikime su kun. K. Kėvalu ir kun. K. Šulčiumi bei diskutavo tema: „Šv. Raštas mano gyvenime. Kodėl man svarbi šv. Brunono istorija?". Prieš vakaro šv. Mišias buvo pristatyta Kauno Dainavos vidurinės mokyklos parengta meninė programa. Šv. Mišiose, kurioms vadovavo klebonas kun. Jonas Stankevičius, kartu su mokiniais dalyvavo parapijos tikybos mokytojai, katechetai ir vidurinių mokyklų mokytojai.

  


 

 

Šiltą penktadienio popietę parapijoje rinkosi vaikai, kurie rengiasi Pirmajai Komunijai. Parapijos katechetės pravedė renginį, kurio metu supažindino su Šv. Brunono asmenybe ir parodos „Pažaislis: Lietuvos tūkstantmečio atspindžiai" freskų nuotraukomis . Vaikai mokėsi giesmių ir liturginių šokių. Vakare bažnyčios kiemelyje vaikams vyko užsiėmimas „Pažinkim Šventąjį Raštą". Jame dalyvavo ir parapijos jaunimas. Renginys baigėsi agape kartu su parapijos vikaru kunigu Kastyčiu Šulčiumi.

 

 

Pirmasis mėnesio šeštadienis buvo skirtas Švč. M. Marijos garbei ir šeimų dienai. 12 val. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir vyskupas Juozapas Preikšas 149 parapijos jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Vakaras buvo skirtas Rožinio maldai, o po vakaro šv. Mišių buvo pravedamos gegužinės pamaldos. 

Sekmadienį: be evangelizacinės šventės buvo švenčiami Gerojo Ganytojo atlaidai, minima Motinos diena, o dieną vainikavo bažnyčios konsekravimo iškilmės. Motinos dienos proga susirinkusias mamas sveikino jaunimo centro atstovai. Konsekravimo iškilmėms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jose dalyvavo vyskupas emeritas Juozas Preikšas, arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, mons. dr. Artūras Jagelavičius, Kauno Kunigų Seminarijos rektorius lic. mons. Aurelijus Žukauskas, Kauno miesto parapijų klebonai, kunigai, taip pat ir atvykę iš kitų Lietuvos vietų: Vilkaviškio vyskupijos kancleris mons. kan. Juozas Pečiukonis, prel. kan. Vytautas Gustaitis, Telšių vyskupijos prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, Gargždų bažnyčios administratorius vicedek. kan. Jonas Paulauskas, Šiaulių dekanas kun. Vytautas Kadys. Savo pamoksle arkivyskupas Sigitas Tamkevičius dėkojo parapijos klebonui, tikintiesiems, kurie savo aukomis prisidėjo prie bažnyčios statybos, sveikino motinas, linkėjo, kad Gerojo Ganytojo parapija turėtų daug gerų šeimų, motinų, kad iš šios parapijos į Viešpaties vynuogyną ateitų daug gerų kunigų. Arkivyskupas priminė šiai parapijai suteiktą Gerojo Ganytojo titulą, įpareigojantį ypač atsakingai rūpintis bendruomene, skelbti Evangeliją jos nepažįstantiems. Po pamokslo vyko bažnyčios ir jos altoriaus konsekravimo apeigos. Atnašų procesijoje dalyvavo parapijos pastoracinės tarybos, sielovados centro ir vidurinių mokyklų bendruomenių atstovai. Jie dovanojo bažnyčiai šv. Mišių taurę, pateną, arnotą, amžinąją lempelę, gongą. Šv. Mišių pabaigoje buvo pasirašytas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčios konsekracijos aktas.

Bažnyčios konsekracijos nuotraukas rasite čia.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas