Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

Sausio 8 d. vyko sinodo grupės susirinkimas

Arkivyskupijos kurijos kvietimu buvo aptartas Vyskupų sinodo žemyninio etapo darbinis dokumentas „Išplėsk savo palapinės erdvę“ (plg. Iz 54, 2) paskelbtas sinodas.katalikai.lt. Skelbiame parapijos grupės aptarimo santrauką.


Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Sinodinio kelio grupės susitikime, vykusiame 2023 sausio 8 d., buvo aptartas Vyskupų sinodo žemyninio etapo darbinis dokumentas „Išplėsk savo palapinės erdvę“.

Teikiame savo pastebėjimus ir įžvalgas:

- Dokumentas yra gana ilgas ir buvo nelengva per ribotą sinodinės grupės susitikimo laiką jį pristatyti ir aptarti, kaip tai darėme aptardami I etapo temas. Turint daugiau laiko, būtų buvę prasminga dokumento aptarimui skirti bent porą susitikimų;

- Džiugino tai, kad ŽED pristatyta dalyvavimo sinodinio kelio procese patirtis susišaukia su mūsų patirtimi – tiek dalyvavusiųjų džiaugsmu, kad buvo klausiami ir galėjo išsakyti savo nuomonę apie bendruomeninio gyvenimo džiaugsmus ir problemas, tiek didesnės dalies bendruomenės pasyvumu, patirties, gal ir pasitikėjimo ar aiškaus pakvietimo stoka, kad kaip tikintysis esi kviečiamas dalintis savo įžvalgomis. Kita vertus, svarbu, kad bent dalis iškeltų klausimų ir pasiūlymų surastų atgarsį atitinkame vyskupijos ir/ar parapijos lygmenyje;

- ŽED parinktas pavadinimas ir vaizdinys „Išplėsk savo palapinės erdvę“ padeda geriau suprasti ir duoda perspektyvą tiek visuotinės Bažnyčios, tiek mūsų arkivyskupijos, tiek mūsų parapijos bendruomenės misijai. Šie Šv. Rašto teksto žodžiai, labiau į juos įsigilinus ir įsisąmoninus bendruomenėje įsipareigojusių tinkinčiųjų lygmenyje, gali būti gera pagalba laikysenos ir konkrečios pastoracinės veiklos refleksijai bei planavimui;

- Viena esminių temų laikome pastangas ugdyti atviresnį dvasininkų ir pasauliečių bendravimą, bendros misijos supratimą, auginti vieni kitų išklausymo ir palaikymo kultūrą, kad ne tik pasauliečiai, bet ir dvasininkai nesijaustų neišgirsti ar vieniši;

- Svarbu akcentuoti visų pakrikštytųjų atsakomybę Bažnyčios misijoje, visų pašaukimų Bažnyčioje vertę. Turime ugdyti vadovaujančių dvasininkų ir pasauliečių gebėjimą vadovavimo autoritetą, galią ir valdžią naudoti „kaip gydymo, sutaikinimo ir išlaisvinimo priemonę“, skatinant, įtraukiant, dalinantis atsakomybe ir taip palengvinant tikinčiųjų dalyvavimą Bažnyčios gyvenime;

- Pritariame nuosekliam sinodiškumo dvasią atitinkamų struktūrų plėtojimui (pastoracinės, ekonominės tarybos ir kt.), kuriose vyktų dvasininkų ir pasauliečių bendradarbiavimas, atviras problemų išsakymas ir aptarimas, sprendimų paieška;

- Siekiant didesnio tikinčiųjų įsitraukimo, o ir visuomenės pasitikėjimo Bažnyčia, akcentuotinas skaidrumo didinimas, susijęs su bendruomenei svarbių sprendimų priėmimu ir finansinių išteklių telkimu bei panaudojimu;

- Įgyvendinant sinodinį liturginio šventimo stilių pasisakome už ypatingą dėmesį tikinčiųjų tikėjimo gilinimui ir liturginiam ugdymui, tiek padedant geriau suprasti liturgijos (ypač Eucharistijos šventimo) esmę, tiek sudarant galimybes ugdytis reikalingus gebėjimus aktyviai įsitraukti į bendruomenines liturgines praktikas ir jų „maitinamas“ kitas pastoracines veiklas;

- Viliamės, kad sinodinio kelio paskatintas atviro kalbėjimosi, bendrų sprendimų paieškos ir jų įgyvendinimo praktikoje procesas bus palaikomas ir tęsiamas tiek arkivyskupijos, tiek parapijos lygmenyse.

Sinodinio kelio grupės moderatorius Arūnas Kučikas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas