Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2015 06 21              XII-sis eilinis   sekmadienis               metai B

EVANGELIJA  Mk  4,  35 - 41

Tą pačią dieną, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!" Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra, ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį, šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?" Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk, nusiramink!" Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!" Juos pagavo didi baimė, ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas gi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso!"

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Jėzus pasišaukia mokinius. Didžiulei miniai kalba palyginimais, kviesdamas, kad žmonės visą dėmesį telktų į Dievo Karalystę. Visai natūralu, kad atėjus vakarui Jis - pavargęs, gal net negalintis paeiti. Iškalbingas šis Jėzaus nuovargis. Tai labai guodžia ir stiprina - Jis toks pat, kaip ir mes. Jis - pavargęs nuo žmogaus neištikimybės. Juk Jis žino, kad tie, kuriems ką tik ilgas valandas kalbėjo apie Karalystę pereis į kitą barikadų pusę: išduos, netgi pasirašys mirties nuosprendį Dievui. Tačiau net ir taip pavargęs Jis lieka su žmonėmis. Lieka tiek radikaliai, kad žmogus Jį gali tiesiog įsidėti į savo valties galą. Raginimas irtis į kitą krantą yra aktualus ir mums. Galbūt ne visi jį prisimename, tačiau visi esame girdėję. Mūsų tikslas - amžinybės krantas. Krantas, į kurį keliaujame per šio gyvenimo audras. Ne artą ir ne du, ko gero, pagundų vandenys tiesiog liejosi į mūsų gyvenimo valtelę. O ir patys balansavome tarp „būti ir nebūti", tarp pasirinkimų, tarp tikslo ir pagundos. Kiek kartų rodėsi, kad valtelė apvirs ir paskęsime nebūty... Kiek kartų „pavargęs ir miegantis Dievas atrodė šaukiančiai, paradoksaliai, pasakiškai, netikroviškai.  Tačiau ar tokiais momentais bent prisilietėme prie Jo rankos, bent ištarėme: „Man Tavęs, Dieve, reikia. Aš skęstu ir dūstu nuo daugelio dalykų?" Ar matėme, jautėme, kaip Jis pabudo, sudraudė audras ir vėją? O gal viską lengvai „nurašėme" laimingai susiklosčiusioms aplinkybėms? Šiaip ar taip šio sekmadienio evangelija mus moko nenusivilti: miegantis Viešpats atlieka patį didžiausią darbą. Netrukus Jis kiekvieną mūsų per mirties miegą, kurį pats patyrė,  įves į gyvenimą. Nepamirškime, kad Jis yra mūsų laiko valtelėje., kad Jis nors ir nebyliai, irkluoja mūsų kasdienybę, kad tiesiog būnant su Juo nebaisūs nei jokie negandų vėjai, nei išmėginimų audros. Tad drąsos! Plaukiame į krantą! Te nestinga tikėjimo: juk mūsų valties gale yra pats Viešpats! 

 

SKELBIMAI

  • Šiandien švenčiame šv. Jono Krikštytojo atlaidus. Iškilmingos atlaidų šv. Mišios 1030val., o po 12 val. šv. Mišių - poezijos ir muzikos popietė. Kviečiame dalyvauti.
  • Ateinantį pirmadienį 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišiose bus meldžiamasi aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 1130 val. bus kalbamas Rožinis. Šv. Mišias transliuos „Marijos Radijas".
  • Ateinantį trečiadienį švęsime Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo dieną 11 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ aukos Šv. Mišias, dėkodamas už Viešpaties pagalbą jam einant Kauno arkivyskupo metropolito pareigas, drauge atsisveikindamas su arkivyskupijos kunigais ir visais tikinčiaisiais. Po šv. Mišių bus įteikti Šiluvos Dievo Motinos medaliai arkivyskupijai nusipelniusiems asmenis, taip pat krikščioniškosios žiniasklaidos atstovams, bus įteikti „Bažnyčios kronikos" fondo apdovanojimai..
  • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Po vakaro 18 val. šv. Mišių kalbama Jėzaus Širdies litanija. Sekmadieniais Jėzaus Širdies litanija bus kalbama po sumos šv. Mišių.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą: žurnalus „Artuma", „Bernardinai.lt", meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų", maldyną „Magnificat".

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.22  Šv. Paulinas Nolietis, vyskupas; šv. Jonas Fišeris, vyskupas, ir Tomas Moras, kankiniai

06.24  Šv. Jono Krikštytojo gimimas (Kauno arkivyskupijos globėjas)

06.27  Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas