Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2015 07 26              XVII-sis eilinis   sekmadienis               metai B

Galilėjos, arba Tiberiados, ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą: „Kur pirksime duonos jiems pavalgydinti?" Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs. Pilypas jam atsakė: „Už du šimtus denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį". Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė: „Čia yra berniukas, kuris turi penkis miežinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei!" Jėzus tarė: „Susodinkite žmones!" Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie penki tūkstančiai vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems; taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: „Surinkite likusius kąsnelius, kad niekas nepražūtų". Taigi jie surinko ir iš penkių miežinės duonos kepalėlių pripylė dvylika pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė: „Jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį". O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Prisipažinsiu, kažkoks keistas ir paprastai žodžiais nenusakomas jausmas apima matant nuolatos dygstančius prekybos centrus. Kažkada galbūt ir gėrėdavausi - bus kur akis paganyti, kažką naujo išsirinkti. Galbūt jau persirgau šia liga, nes šiandien pagaunu save, kad nesinori ten eiti paprasčiausiai be reikalo. Atrodo, vėl susitiksi su pervargusių darbuotojų veidais, o tuokartiniai tavo kolegos bus tai įsirausę reikalingų prekių paieškas, kad net savo veido spalvą, jau nekalbant apie šypseną tame veide bus pamiršę, ar palikę patogioje stovėjimo aikštelėje, kad nekliudytų neaišku ką valandų valandas rinktis. Prisipažinsiu, tokia tikrovė, bent jau šiandien, mane nupurto. Ir nesvarbu, kad neretai prekybos centrų duris praveriu norėdamas duonos. Tik tiek. Tos, kuri visais laikais yra deficitas (šioje vietoje galima su nostalgija prisiminti litus ir centus, kuriuos daugelis skaičiavome, klausdami, ar jų pakaks duonos kepalėliui) ne vien pinigine, bet ir sakralumo prasme. Šio sekmadienio Evangelija mums pasakoja apie duonos padauginimą. Atrodo, kad Jėzus, ilgai kalbėdamas žmonėms, juos vien tik išvargina. Juk jie klausosi Jo, kaip mes šiandien galėtume įsivaizduoti, iki pat vėlyvo vakaro. Nėra kada nė pavalgyti. Ką gi, didieji žinovai galėtų pasakyti, kad Jėzus tiesiog paveikia žmones, prikausto jų dėmesį ir tiek. Nesinorėtų ties čia apsistoti. Jėzus maitina žmogų. Pirmiausia Žodžiu. Prieš žmonių akis yra Žodis, kaip sako evangelistas Jonas savo prologe, buvęs pas Dievą, buvęs Dievas. Žodis, be kurio neatsirado nieko. Kaip ir Eucharistijoje. Juk pirmiausia mes esame maitinami Žodžiu. Krintančiu į širdis žodžiu. Krintančiu į žolę kaip mana ankstyvą rytmetį, rodos, ką tik išėjus iš nelaisvės. Jėzus pats mums yra Duona. Atlaužta. Ta, kurios yra apsčiai. Tai Duona, duodama nuo kalno - mokymo, viešpatavimo ir aukos vietos Anie žmonės drąsiai sotinosi. O ar mes nebijome į rankas paimti Eucharistinės Duonos gabalėlį. Patį Kristų, kuris, net ir kritęs į žolę, duoda gyvybę. Anie žmonės pasisotino. Negana to, dar norėjo Jėzų paskelbti karaliumi. Tuo praeinančiu valdovu, kuris, rodos, geba mestelėti vieną kitą duonos gabalėlį tik dėl akių ir gero vardo. Jėzus yra ne toks. Jis negali būti taip apribotas. Jis tiesiog yra Duona, dovanojanti Gyvenimą. Prisipažinsiu, jog alkstu tik šios Duonos. Duonos, kuri  gaunama ne atstovėjus eilę, sumokėjus pinigėlį, patikrinus šviežumo lygį ar perskaičius ingredientus sudėtyje. Tai Duona, per kurią aš galiu būti Jėzuje ir Jėzus manyje.

 

SKELBIMAI

  • Šiandien Šiaulių vyskupijoje vyksta Kryžių Kalno atlaidai.
  • Ateinantis šeštadienis - pirmasis mėnesio šeštadienis. Prieš vakaro Šv. Mišias bus kalbamas Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija, Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis.
  • Ateinantį sekmadienį tikintieji turi galimybę pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Atlaidų sąlygos yra šios: aplankyti bažnyčią, dalyvauti šv. Mišiose, priimti šv. Komuniją ir pasimelsti Šventojo Tėvo intencija sukalbant maldas „Tėve mūsų" ir Tikėjimo išpažinimą.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą: žurnalus „Artuma", „Bernardinai.lt", meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų", maldyną „Magnificat".

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

07.29  Šv. Morta

07.30  Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

07.31  Šv. Ignacas Lojola, kunigas

08.01  Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas