Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2015 05 31                 Švč. Trejybė       sekmadienis    metai B

EVANGELIJA  Mt 28, 16 - 20

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos".

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Po prisikėlimo Jėzaus mokiniai grįžta į Galilėją. Šis faktas evangelistui Matui labai svarbus. Tai grįžimas į kasdienybę. Juk čia, Galilėjoje, Jėzus padaro daug darbų. Todėl ir evangelijos pasakojimas tarsi baigiasi ten, kur ir prasidėjo.  Neatsitiktinai pavartojau žodelytį tarsi. Evangelija negali baigtis. Tai yra nuolatinis Jėzaus artumo pajautimas. Jis ir prie mūsų prisiartina lyg nejučiomis, lyg iš už nugaros. Tiesiog Jis yra ten, kur mums rodėsi, kad mes esame vieni. Jis kreipiasi į mus, palikdamas mums savo testamentą: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami juos visko, ką tik esu jums įsakęs". Mes, šių laikų apaštalai, turime nepamiršti, jog visos mūsų pastangos, visos mūsų viltys turi būti nukreiptos tik į Švenčiausiąją Trejybę. Svarbu imtis iniciatyvos, kad ir mūsų, ir kiekvieno sutikto žmogaus širdyje liktų vietos šiam brangiam svečiui, kad, kaip sako evangelistas Jonas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia galėtų mumyse „ateiti ir apsigyventi". Kartais mums atrodo, jog Dievas yra nuo mūsų toli. Raskime Jam vietos net ir savo kasdienybėje. Jėzus mokiniams nurodo kalną - susitikimo ir intymaus santykio su Dievu vietą, - stūksantį kasdienio gyvenimo erdvėse. Toje pačioje Galilėjoje, kurioje Jėzus, pasak evangelisto Mato, praleido bene daugiausiai laiko, buvo arčiausiai paprasto žmogaus. Gebėkime ir mes savo gyvenimą taip orientuoti, kad kiekviena diena būtų skirta Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios garbei. Šiandieną, pasak popiežiaus Benedikto XVI, garbinkime visą Švenčiausiąją Trejybę taip, kaip Ją pažinti mums leido Jėzus. Jis mums apreiškė, kad Dievas yra meilė „ne asmens vienume, o Trijų asmenų prigimties bendrume" .Jis yra Kūrėjas ir gailestingas Tėvas;  Jis yra vienatinis Sūnus, įsikūnijusi amžina išmintis, už mus miręs ir prisikėlęs; Jis taip pat yra Šventoji Dvasia, kuri viską, kosmosą ir istoriją, veda link pilnutinio ir galutinio išsipildymo. Trys asmenys, kurie yra vienas Dievas todėl, kad Tėvas yra meilė, Sūnus yra meilė ir Šv. Dvasia yra meilė. Dievas visas- tik meilė tyriausia, begalinė, amžina. Tegul jai atsiranda vietos. Tegul ji mus perkeičia ir tegul mus stiprina Jėzaus patikinimas: „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos".

 

SKELBIMAI

  • Gegužės 30 d., šeštadienį, 18 val. šv. Mišiose melsimės už gegužinių pamaldų dalyvius.
  • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Po vakaro 18 val. šv. Mišių kalbama Jėzaus Širdies litanija. Sekmadieniais Jėzaus Širdies litanija bus kalbama po sumos šv. Mišių.
  • Ateinantį sekmadienį švęsime Devintines - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Po 10.30 val. šv. Mišių bažnyčios šventoriuje bus einama Devintinių procesija; taip pat ateinantį sekmadienį minėsime Tėvo dieną, - visose tos dienos šv. Mišiose bus meldžiamasi už gyvus ir mirusius tėvus, po kiekvienų Mišių bus laiminami dalyvaujantys pamaldose tėvai.
  • Ateinantį sekmadienį Kauno mieste organizuojama Devintinių procesija iš šv. Ark. Mykolo bažnyčios į Arkikatedrą baziliką. Iškilmė prasidės 9 val. prie šv. Ark. Mykolo bažnyčios, po to procesija pajudės link Arkikatedros bazilikos, kur 12 val. bus iškilmingai švenčiamos šv. Mišios. Iškilmėje kviečiame dalyvauti parapijos tikinčiuosius.

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.01  Šv. Justinas, kankinys

06.02  Šv. Marcelinas ir šv. Petras, kankiniai

06.03  Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai

06.05  Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys

06.06  Šv. Norbertas, vyskupas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas