Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2015 03 29 Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis  metai   B


EVANGELIJA  Mk  11,  1 - 10

Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius, tardamas: „Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. Jeigu kas nors paklaustų: 'Ką čia darote?', atsakykite: 'Jo reikia Viešpačiui; jis netrukus jį sugrąžins'". Nuėję jiedu rado pakelėje asilaitį, pririštą prie vartų, ir atrišo jį. Kai kurie iš ten stovinčių klausė: „Ką jūs darote, kam tą asilaitį atrišate?" O jie atsakė, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis. Jie atveda asilaitį pas Jėzų, apdengia jį savo apsiaustais, ir Jėzus užsėda ant jo. Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė: „Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei! Osana aukštybėse!"

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šiandien džiaugiamės, minėdami Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, drauge šlovindami Viešpatį, esantį mūsų tarpe savo ženklais. Vis dėlto šis triumfas nėra pergalinga pabaiga, o tik pradžia. Jame slypi ne vien tik džiugūs šūkiai ir džiaugsmas, bet taip pat kančia ir mirtis. Dar prieš tai Jėzus apaštalams kalbėjo apie tai, kas Jo laukia Jeruzalėje ir pabrėžė, kad svarbiausia yra Jo mirtis ant kryžiaus. Jėzaus likimas - tai džiaugsmas ir garbė, kuriuos lydi skausmo, pažeminimo ir mirties ant kryžiaus patirtis. Džiaugsmo ir šlovinimo akimirkos labai greitai virs nusivylimu, liūdesiu, ašaromis, baime ir vienatve, po kurių seks negarbingas nuplakimas, vainikavimas erškėčiais, patyčios, ir smūgiai, pečius slegiant kryžiui, kurį reikės užnešti ant Golgotos, o galiausiai - į kūną smingančios vinys...

Mes šį sekmadienį prisimename Jėzaus perėjimą nuo džiugaus priėmimo per kančią iki mirties ant kryžiaus, tačiau tai yra tik liturginis minėjimas. Kur kas svarbiau palydėti Jėzų savo vargingoje gyvenimo kelionėje, kurioje patiriame gėrį ir blogį, ir visa tai pakaitomis lydi mūsų dienas. Mes privalome įvertinti tiek gražias, tiek skaudžias savo gyvenimo akimirkas, suvokdami jas, kaip Dievo kelią mumyse.

Pergalės džiaugsmą pilnai galima pajusti tada, kai dėl jos buvo vargta ir kovota, sėkmė yra pergalių ir, galbūt, netikėtų pralaimėjimų rezultatas, triumfas sunkiai įmanomas be gautų žaizdų, ir tik praėję visa tai, galime kalbėti apie tai, kad pasiekėme tai, ko troškome. Drauge, ja pasiekus, nebėra reikalo prisiminti vargą ir gręžiotis atgal, dejuojant ir prisimenant sunkias akimirkas. Pakanka, jei žinome, kad garbė nenukrinta iš dangaus ir nėra pasiekiama, kol nepadarome, kas mums skirta.

Jėzaus įžengimas į Jeruzalę kviečia mus kitaip suprasti ir įvertinti kryžių - ne vien kaip kančios, bet ir kaip Prisikėlimo ženklą. Mes vadiname save Prisikėlusiojo Kristaus mokiniais, tačiau drauge žinome, kad mūsų viltį ir ištvermę palaiko Kristaus kančia ant kryžiaus. Net ir kalbėdami apie Prisikėlimo pergalę galime ir privalome prisiminti, kokia buvo kryžiaus kaina ir savo Viešpatį, einantį mūsų gyvenimo kančios savaitės keliais.

 

SKELBIMAI

  • Didįjį Ketvirtadienį minima Paskutinė vakarienė, Kunigystės ir šv. Mišių įsteigimo diena. Pamaldų pradžia 18 val.
  • Didįjį Penktadienį minime Kristaus kančią ir mirtį, pagerbiame Viešpaties kryžių. Pamaldų pradžia 18 val.
  • Didįjį Penktadienį kviečiame dalyvauti 20 val. rengiamoje Kryžiaus Kelio procesijoje nuo Įgulos bažnyčios į arkikatedrą baziliką. Procesijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Kryžiaus kelio eisenoje turėti žvakę ir giesmyną.
  • Didįjį Šeštadienį Bažnyčia budi prie Viešpaties kapo. Velykų vigilijos pradžia 19 val. Pamaldų metu bus šventinama Velykų ugnis, vanduo, atnaujinami krikšto pažadai. Į pamaldas atsinešame krikšto žvakę ir indelį Velykiniam vandeniui.
  • Ateinantį sekmadienį - Viešpaties Prisikėlimas (Šv. Velykos). Kristaus Prisikėlimo pamaldos vyks: 8, 10.30 ir 12 val.
  • Antrąją Velykų dieną - pirmadienį - pamaldos sekmadienio tvarka.
  • Kviečiame iki gegužės 1 d. dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 % gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios įrengimui.
  • Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti žvakių, skirtų krikšto pažadų atnaujinimui, kuris pravedamas Didįjį šeštadienį ir žvakių - Velykų stalui papuošti.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas