Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2015 03 08             III-asis Gavėnios sekmadienis             metai   B


EVANGELIJA  Jn  2,  13 - 25

Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!" Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?" Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!" Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!" Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šios dienos evangelijoje Jėzus savo klausytojų mintis nukreipia į prisikėlimą, kurio mes dabar laukiame: „Sugriaukite šitą šventyklą, ir aš ją atstatysiu". Jis neketina daryti dar vieno akivaizdaus stebuklo, bet nori paaiškinti, kad Dievo šventovė yra kitur, ir nebūtinai tai reiškia didingus žmogaus rankomis sumūrytus pastatus. Mūsų tikėjimas pirmiausia yra nukeiptas į žmogaus vidinį pasaulį, veda į širdį, į visą žmogišką būtį. Jo neįmanoma apriboti ar išreikšti vien tik institucijomis ar regimais dalykais. Neveltui, kalbėdamasis prie šulinio su samariete, Viešpats, atsakydamas į jos klausimą, kur reikia garbinti Dievą, paaiškino jai, kad svarbiausia ne vieta, bet garbinimo būdas, kad tikrieji Dievo garbintojai garbina Jį „dvasia ir tiesa".

Žinoma, mes negalime paneigti šventovės, kaip kulto vietos  reikalingumo. Juk ir pats Jėzus lankė šventyklas, ir daug Evangelijoje minimų Jo stebuklų buvo padaryti Jeruzalės šventykloje ir įvairiose sinagogose. Negalime paneigti, kad bažnyčia ir mums labai dažnai tampa ta vieta, kurioje nurimsta ir atgaivą randa mūsų širdis. Tačiau drauge reikia pripažinti, kad dar daugiau laiko Jėzus praleido, keliaudamas laukais, lankydamasis įvairiuose namuose, mokydamas ežero pakrantėse, kopdamas į kalnus. Jo kojas dengė Palestinos kelių dulkės, nes Dievas suranda žmogų jo kasdieniniame gyvenime. Mes esame Jo šventovė: nuostabi, Dievui brangi ir drauge tokia trapi... Mums tik reikia išmokti eiti per gyvenimą, pagerbiant šią šventovę savyje ir kituose žmonėse, suvokiant savo gyvenimą, kaip šventą kelionę, rūpinantis nepaniekinti to, kas Dievui yra brangu ir šventa. Juk neveltui šio sekmadienio Mišių Evangelijos ištrauka baigiama pastebėjimu: „Jis žinojo, kas yra žmogaus viduje". Dievas, pats, kaip žmogus, patyręs, koks liūdesys, baimė, tvirtumas ar tamsybės gali aplankyti žmogaus širdį, nedvejojo, pavadindamas mus savo šventove. Jis visuomet tikisi, kad mumyse visuomet bus daugiau gėrio, negu blogio, kad gėris visuomet buvo pirmiau, nei blogis, o į rytdieną einame su viltimi ir pasitikėjimu.

 

 

SKELBIMAI

  • Kovo 11-ąją švęsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios už Lietuvą bus švenčiamos ryte 8.00 ir vakare 18.00 val.
  • Kovo 12 d., antradienį, nuo 8.30 val. iki kovo 13 d. 8 val. parapijos bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, skirta Pašvęstojo gyvenimo metams.
  • Š. m. kovo 21 d., šeštadienį, bus pravedamos Gavėnios rekolekcijos. Dienos bėgyje bus pravedamos trys konferencijos tokia tvarka: 11 - 13 val. tema „Krikštas: kas toliau?, 13 - 15 val. tema: Pirmoji Komunija: kas toliau?". 15 - 17 val. tema: „Sutvirtinimas: kas toliau?". Po kiekvienos konferencijos vyks Dievo pašlovinimas, o po jo -bendrystė prie arbatos puodelio parapijos salėje. 17 val. bus pravedamos susitaikymo pamaldos po jų 18 val. šv. Mišios. Joms vadovaus svečias šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Tomas Trečiokas.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

03.09  Šv. Brunonas (Bonifacas), vienuolis

03.10  Šv. Pranciška Romietė, vienuolė


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas