Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2015 02 22             I-asis Gavėnios sekmadienis             metai   B

 

EVANGELIJA  Mk  1,  12 - 15 

Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!"

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Evangelistas Morkus, šios dienos evangelijoje, kalba apie pagundą. Jėzus per savo keturiasdešimties dienų išmėginimą dykumoje nugalėjo gundytoją. Sugrįžęs po gundymo Jis apie tai paskelbė visiems: „Prisiartino Dievo karalystė!" Gundytojo pateiktai pasaulio vizijai Jis priešpastatė savo, Dievo trokštamo pasaulio viziją.

Visi gerai žinome, kad pasaulyje egzistuoja blogis, kuris daro įtaką kiekvienam iš mūsų. Jei norime įveikti tą blogį, esame kviečiami žvelgti į Jėzų, kuris, nugalėjęs gundymo viliones, rodo mums kelią, kuriuo turime žengti.

Ir iki Jėzaus, ir po Jo, iki pat dabartinių dienų žmonijai teko susidurti su daugybe pranašų, kurie savo misiją pradėdavo, demaskuodami blogį. Jie visuomet dejuoja dėl žmonių abejingumo tikrosioms vertybėms, kaltina blogus laikus, žmonių sugedimą ir abejingumą... Atrodo, tokiu būdu įmanoma padaryti, kad triumfuotų gėris...

Panašu, kad taip tik dar labiau įmanoma įstumti savo klausytojus į depresiją. Žmogus turi rasti jėgų pats suvokti savo klaidas, o tam vargu ar reikalingos dejonės ir priekaištai.

Jėzus renkasi kitą kelią: Jis ne kaltina, o skelbia. Po išmėginimo dykumoje Jis pasirodo žmonėms ne kaip religijos reformatorius ar moralės sargas, bet kaip nuostabios, daug žadančios naujienos skelbėjas. Jis ne neigia, bet liudija.

Todėl, siekdami nugalėti blogį, negalime pasitikėti vien savo jėgomis. Visų pirma mums reikia suvokti visa tai, kas gražaus ir šviesaus vyksta mumyse ir aplink mus, pažinti iš aukštybių mums duotos dovanos didybę. Ši dovana - tai Dievo karalystė: ji jau arti, ji yra mumyse, ji nepastebima ir drauge galinga, taip, kaip mažoje sėkloje slypi didelis augalas.

Jėzus įveikia gundymą, pasirinkdamas grožį ir Jam patikėtos žinios pasauliui galybę. Naujiena apie Dievo karalystę yra tikras grožis ir šviesa: Dievas pažvelgė į savo žmones, pamatė jų skausmą ir ištarė „gana". Dievas jau yra čia, Jis drauge su mumis kovoja prieš blogį ir tuo būdu keičia žmogaus širdį ir visą pasaulį. Dievas ateina, kad išgelbėtų mūsų gyvenimą, dalijasi su mumis savo gyvenimu. Mes galime jausti Jo meilę, Jo nuoširdų palankumą mums. Dievas niekuomet daugiau nepaliks mūsų, jei tik mes Jo nepaliksime. Jis ateina, kad perkeistų pasaulį, padarytų jį tokiu, kuriame galima rasti gyvenimo pilnatvę ir tikrąją laimę.

Todėl negalime pradėti Gavėnios susiraukę ir nepatenkinti savimi bei mus supančiu pasauliu. Jėzus mus kviečia nusišypsoti, taip, kaip galėtume tikėtis, nusišypsojo Jis pats, pradėdamas savo misiją: prisiartino Dievo karalystė, tikėkite ja. Geroji Jėzaus skelbiama naujiena reiškia meilę, Dievo meilę žmogui.

Todėl tikėti Evangelija - tai tikėti meile, pasitikėti ja. Turime pradėti nuo to, jei norime, kad pas mus ateitų Dievo karalystė.

 

SKELBIMAI

  • Gavėnios penktadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17.20 val. apmąstome Kristaus Kančios kelią.
  • Gavėnios sekmadieniais prieš pirmąsias šv. Mišias7.30 val. giedami „Graudūs verksmai".
  • Gavėnios penktadieniais laikomės pasninko.
  • Gavėnios laikotarpiu ruošiamės ir einame Velykinės išpažinties.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

02.23  Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas