Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2014 12 07        II-asis Advento sekmadienis        metai   B

Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, - aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Šio sekmadienio Žodžio liturgija mums leidžia išgirsti du balsus Jonas Krikštytojas tarsi įkūnija prieš pusę tūkstantmečio pasakytus pranašo Izajo žodžius: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!" Todėl mes privalome rengti Jam kelią, nes susitikimas su Dievu reikalauja konkretaus nusistatymo, nuoseklumo ir tam tikros krypties gyvenime. Jei mes savo širdyje netrokštame ir nesiilgime susitikimo su Dievu, jei nemėginame nuolankiai priimti minties apie savo pačių trūkumus, suprasti, kad kliūtimi Dievui ateiti į mūsų širdį esame mes patys... mes niekada ir nerasime Dievo. Pas Jį ateina tik nuolankus žmogus. Norint savo gyvenime susitikti Dievą, mums tenka pakeisti daug kelių, kuriais ėjome iki tol: būtina rasti sprendimą, kaip išeiti iš kai kurių situacijų, atrasti vertybes, kurios plaukia iš mūsų Gerosios Naujienos, o visų pirma reikia pakeisti savo mąstyseną ir vertinimo kriterijus. Nuo pat Advento pradžios labai daug kalbama apie atsivertimą, tačiau, priešingai, nei galvoja dauguma tikinčiųjų, tai nereiškia vien tik atsiprašymo už nuodėmes ir ryžto daugiau jų nedaryti,- kitaip sakant, atlikti išpažintį prieš Kalėdas. To per maža. Atsiversti - tai iš esmės pakeisti savo gyvenimą, atsisakant jo stabų: sveikatos, sėkmės, pinigų... grąžinti pirmenybę Dievui, pajusti bendravimo su Juo vertę. Juk jeigu Jis yra Geroji Naujiena, reiškia, kad visas gėris sutelpa Jame, o mes, būdami kartu su Juo, visa tai patiriame.
 

ŠV. MIKALOJUS

   Ne visi žino, jog už „Kalėdų Senelio", dalinančio dovanas, figūros slypi garsus krikščionių šventasis - Šv. Mikalojus iš Miros, vėliau imtas vadinti šventuoju Mikalojumi iš Bario. Yra išlikę labai nedaug patikimų istorinių duomenų apie Mikalojaus gyvenimą, tad tenka remtis tradicijos pasakojimais. Manoma, kad jis gimė Pataros uostamiestyje, pietvakarinėje Mažosios Azijos dalyje, dabartinės Turkijos teritorijoje, tarp 260 - 280 metų. Pasak tradicijos, Mikalojaus tėvai, kilmingi ir pasiturintys krikščionys, sūnų išauklėjo pagal krikščioniškas dorybes bei supažindino jį su Šventuoju Raštu. Jiems anksti mirus, visas turtas atiteko Mikalojui, o šis nusprendė skirti jį geriems darbams. Imperatoriaus Diokleciano krikščionių persekiojimo metais Mikalojus buvo įkalintas kartu su kitais krikščionimis. Laisvę atgavo Konstantinui 313 metais paskelbus vadinamąjį Milano tolerancijos ediktą, kuris leido krikščionims laisvai praktikuoti savo kultą. Tada atvyko į savo krašto sostinę Mirą, kur, mirus miesto vyskupui, buvo išrinktas į jo vietą.

 

SKELBIMAI

  • Pradėjome Advento laikotarpį - Kristaus Gimimo šventės laukimą, naujus liturginius metus. Adventiniu metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, penktadieniais laikomasi pasninko. Visais Advento sekmadieniais 7.40 val. giedamos „Marijos valandos", 8 val., švenčiamos Rarotų - tai laukimo kartu su Švč. M. Marija šv. Mišios.
  • Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį, bus platinamos žvakutės, gautos už jas aukos bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius.
  • Platinami kalėdaičiai, auka už kalėdaičius yra Jūsų parama bažnyčiai. Atvykus kalėdaičių yra pats tinkamiausias laikas įteikti metinę auką bažnyčios ir jos darbuotojų išlaikymui. Suteikta parama įrašoma į parapijiečio šeimos kortelę.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

12.08  Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

12.09  Šv. Jonas Didakas

12.11  Šv. Damazas I, popiežius

12.12  Švč. Gvadelupės Mergelė Marija

12.13  Šv. Liucija, mergelė, kankinė


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas