Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2014 12 21        IV-asis Advento sekmadienis        metai   B

 

EVANGELIJA  Lk  1,  26 - 38

   Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!" Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo". Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?" Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų". Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei". Ir angelas pasitraukė.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Šį, paskutinį Advento sekmadienį, Bažnyčia mus tarsi paima už rankos, kad parodytų mums tą, kuri geriausiai išgyveno Dievo laukimą: Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Žvelgdami į ją, mes labai greitai galime suprasti, kas yra Kalėdos, kad tai ne vien prieš daugelį metų įvykusio istorinio fakto atminimas, bet tai, kas vyksta dabar - Dievo įsikūnijimas mumyse. Angelo žodžiai „Sveika Marija" gali būti pavadinti pirmuoju Evangelijos skelbimu - tai tikrai džiugi naujiena, kuri žmonijai Marijos asmenyje paskelbiama. Tikėjimas yra pagrįstas džiaugsmu ir tai dar aiškiau parodo tolesni angelo žodžiai „malonėmis apdovanotoji". Be abejo, tai sakoma Marijai, tačiau drauge panaši žinia gali būti skelbiama kiekvienam iš mūsų, nes mes esame pripildyti Dievo gyvybės, Dievas mus myli be jokių mūsų nuopelnų, švelniai, kaip negali mylėti niekas pasaulyje. Marija vadinama „numylėta Dievo dukra", tačiau tai yra ir mūsų vardas. Galiausiai angelas prideda: „Viešpats su tavimi".  Mano, gal ir ne pačiame nuostabiausiame, gyvenime su manimi yra Viešpats. Tame išsiblaškiusiame ir rūpesčių kupiname gyvenime Viešpats vis tiek yra su manimi. Angelas, prabilęs į Mariją, tarsi aidu kartoja jai ir mums senus Biblijoje užrašytus žodžius: „Aš būsiu su tavim, kur tu beeitum". Tai savo kūrinius mylinčio Dievo žodžiai. Jų niekada niekas kitas negalės ištarti, kaip mus bemylėtų: „Esu su tavimi, kur tik bebūtum". Niekas negali būti kartu su mumis visuomet, išskyrus Dievą. Niekas niekada nebuvo su mumis, kai atlikome gerus darbus, ir tada, kai klydome, kai praradome viltį ir vėl ją suradome,- vien tik Dievas. Neveltui Išganytojas pakartojo juos savo apaštalams: Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos".

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį pirmadienį 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Šventajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Prieš šv. Mišias 11.30 val. bus kalbamas Rožinis. Šv. Mišias transliuos „Marijos Radijas".
  • Per Lietuvą keliauja iš Lenkijos skautų perimta Betliejaus taikos ugnis. Pirmadienį 12 val. šv. Mišių ją atneš Lietuvos skautų bendrijos nariai. Betliejaus taikos ugnies idėja kilo 1986-aisiais Austrijoje ir dabar, paimta iš Kristaus gimimo vietos, išplinta po visą pasaulį.
  • Gruodžio 24 d., trečiadienį, Kūčios: laikomasi pasninko, Kūčių stalas ruošiamas be mėsiškų valgių, vakarienės metu dalinamės kalėdaičiu. Piemenėlių šv. Mišios bus švenčiamos 20 val.
  • Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas (Kalėdos), gruodžio 26 d. - II - oji Kalėdų diena, Šv. Mišios švenčiamos: 8, 9, 1030 ir 12 val.
  • Gruodžio 28 d. - Šventosios Šeimos sekmadienis.
  • Platinami kalėdaičiai, auka už kalėdaičius yra Jūsų parama bažnyčiai. Atvykus kalėdaičių yra pats tinkamiausias laikas įteikti metinę auką bažnyčios ir jos darbuotojų išlaikymui. Suteikta parama įrašoma į parapijiečio šeimos kortelę.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

12.23  Šv. Jonas Kentietis, kunigas

12.25  Kristaus Gimimas (Kalėdos)

12.26  Šv. Steponas, pirmasis kankinys

12.27  Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas