Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2014 11 02   Maldos už mirusiuosius diena (Vėlinės)   metai   A

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS VISŲ ŠVENTŲJŲ VIDUDIENIO MALDA

Šeštadienį, Visų Šventųjų iškilmės vidudienį, popiežius Pranciškus su tikinčiaisiais sukalbėjo „Viešpaties Angelo" maldą. Įvadas į maldą buvo jo trumpas katechetinis pamąstymas apie pirmųjų dviejų lapkričio mėnesio dienų suteikiamą progą tikėjimo šviesoje prisiminti galutinius gyvenimo reikalus ir apie juos pamąstyti. Švęsdama „Visus Šventuosius" ir minėdama mirusius tikinčiuosius, per pasaulį keliaujanti Bažnyčia Liturgijoje išgyvena ir išreiškia dvasinį ryšį, kuris ją susieja su dangiškąja Bažnyčia. Šiandien šloviname Dievą už nesuskaičiuojamą gausybę visų laikų šventųjų, moterų ir vyrų: jie, paprasti ir eiliniai, o pasaulio akimis kartais net „paskutinieji", Dievui yra „pirmieji". Mes drauge prisimename savo mirusius artimuosius lankydami kapines: mums didelė paguoda prisiminti, kad jie yra Mergelės Marijos, kaip ir apaštalų, kankinių ir visų Rojaus šventųjų draugijoje! Šios dienos iškilmė leidžia prisiminti pamatinę krikščioniškojo tikėjimo tiesą apie šventųjų bendravimą. Šis bendravimas prasideda tikėjime ir suvienija visus, kurie per Krikštą priklauso Kristui. Tai dvasinis ryšys, kurio mirtis nepanaikina ir kuris tęsiasi kitame gyvenime. Tiesą sakant, yra nepanaikinamas ryšys tarp mūsų, gyvenančių šiame pasaulyje ir tų, kurie peržengė mirties slenkstį. Mes, esantieji čia, žemėje, kartu su tais, kurie įžengė į amžinybę, sudarome vieną didelę šeimą. Šioji žavinti bendrystė tarp žemės ir dangaus virsta tikrove aukščiausiu ir intensyviausiu būdu Liturgijoje, ypač kai švenčiame Eucharistiją, kuri yra giliausia Bažnyčios narių vienybės išraiška ir jos įgyvendinimas. Nes Eucharistijoje sutinkame gyvą Jėzų ir jo jėgą, ir per jį įžengiame į bendrystę su savo tikėjimo broliais: su tais, kurie su mumis gyvena šioje žemėje ir su tais, kurie prieš mus įžengė į kitą gyvenimą, į gyvenimą be pabaigos. Toji bendrystės tikrovė pripildo džiaugsmu, juk gražu, kad turime tiek daug tikėjimo brolių, kurie žengia su mumis, kurie mus palaiko savo pagalba ir kartu su mumis žengia tuo pačiu keliu į dangų. Be to, guodžia žinojimas, kad kiti tikėjimo broliai, kurie jau danguje, mūsų laukai ir meldžiasi už mus, kad galėtume amžinybėje kontempliuoti amžinai šlovingą ir gailestingą Tėvo veidą. Pirmąją vietą šventųjų bendrystėje Dievas paskyrė Jėzaus Motinai. Ji yra šventųjų bendrystės centre kaip visuotinės Bažnyčios ryšio su Kristumi saugotoja. Tiems, kurie nori sekti Jėzumi Evangelijos keliu, Marija yra tikra vadovė, rūpestinga ir atidi Motina, kuriai galime pavesti visus troškimus ir sunkumus. Melskime Visų šventųjų Karalienę, kad ji mums padėtų dosniai ir ištikimai atsiliepti Dievui, kuris kviečia, kad būtume šventi kaip Jis yra Šventas, paragino popiežius Pranciškus, šeštadienį prieš „Viešpaties Angelo" maldą.SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, teikiamas Ligonių palaiminimas.
  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos pamaldos, šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Vėlinių aštuondienio metu šv. Mišios aukotojų intencija bus švenčiamos 18 val. Vėlinių dieną taip pat jų aštuondienio metu galima pelnyti visuotinius atlaidus sau ir mirusiųjų naudai. Atlaidų sąlygos - Šv. Tėvo intencija sukalbėti maldas „Tėve mūsų" ir „Tikiu", dalyvaujant šv. Mišiose priimti Viešpatį bei maldingai aplankyti kapus arba bent pasimelsti už mirusiuosius.
  • Renkamos aukas Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Auką galime įteikti bažnyčios darbuotojai vestibiulyje prie stalo arba parapijos raštinėje.
 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.04  Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas