Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2014 10 19          XXIX-asis   eilinis   sekmadienis          metai   A


EVANGELIJA  Mt  22,  15 - 21

Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių poaukščių. Tada pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?" Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!" Jie padavė jam denarą. Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?" Jie atsakė: „Ciesoriaus". Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo - Dievui".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Romoje 1978 metų spalio 22 dieną Jonas Paulius II iškilmingai pradėjo pontifikatą, kuris per 27 metus tapo istoriniu Bažnyčiai ir pasauliui. Popiežius „atvėrė Kristui visuomenę, kultūrą, politikos ir ekonomikos sistemas, milžino jėgomis, gautomis iš Dievo, apgręždamas, regis, nebeatgręžiamą tendenciją. Tikėjimo, meilės ir Apaštališkosios drąsos liudijimu, lydimu didžiulio žmogiškojo jautrumo, padėjo viso pasaulio krikščionims nusikratyti baimės vadinti save krikščionimis, priklausyti Bažnyčiai ir kalbėti apie Evangeliją". Taip kalbėjo popiežius Benediktas XVI 2011 metais gegužės 1 d. savo pirmtaką paskelbęs palaimintuoju. Ta pačia proga popiežius nustatė, kad naujojo palaimintojo liturginė šventė būtų minimą būtent spalio 22 dieną kai sukanka Jono Pauliaus II kaip Visuotinio Bažnyčios ganytojo tarnystės pradžios metinės. 2014 m. balandžio 27 dieną, popiežius Pranciškus pal. Joną Paulių II kanonizavo, t.y. jo vardą įrašė į šventųjų sąrašą. Nuo tos dienos Jonui Pauliui II skirtas katalikų Bažnyčios kultas bus visuotinis, leidžiantis Bažnyčiai jį vadinti šventuoju, visuotinai melsti jo užtarimo, tiek popiežiaus Jono Pauliaus II vardu, tiek gimtuoju Karolio Wojtylos vardu. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius iškilmingai minit popiežiaus Jono Pauliaus II istorinio vizito į Lietuvą ir kitas Baltijos šalis dvidešimtąsias metines prisiminė, kad kardinolo Karolio Vojtylos išrinkimas popiežiumi Lietuvai atnešė „labai gerą žinią" ir kad „Lietuva liks amžiais dėkinga palaimintajam Jonui Pauliui II, kad jis ėjo drauge su mumis į laisvę ir palaikė mus laisvės kelyje tuomet, kai tas palaikymas buvo itin svarbus." Lietuva visuomet buvo Jono Pauliaus II maldoje ir širdyje. Popiežius galvojo apie Lietuvą ir meldėsi už ją visuomet, kai nusileisdavo į Vatikano požemius ir žvelgdavo į Aušros Dievo Motinos paveikslą. Paveikslas Tos, kuri „šviečia Aušros Vartuose", jam primindavo lietuvių tautos likimą ir kančią. Grįžkime prie Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje. Jis labai uoliai ruošėsi jam, mokėsi lietuvių kalbos ir su jauduliu pabučiavo Lietuvos žemę. Savo kalbose jis nušvietė sunkią lietuvių tautos ir Bažnyčios patirtį, drauge nurodydamas veiklos sritis, kad būtų atstatyta, atkurta tai, ką sunaikino totalitarinė sistema, ir drauge būtų atsiliepta į naujus iššūkius. Šiandien šventasis Jonas Paulius II padeda Bažnyčiai tarnauti žmonių labui. Iš aukštybių jis laimina taip pat lietuvių tautą ir Bažnyčią mūsų šalyje. Meldžiame, kad jis dar labiau lydėtų mus ir visą Bažnyčią einant tikėjimo, vilties ir meilės keliais.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį trečiadienį, spalio 22 d., 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišioms vadovaus J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Šventajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Po šv. Mišių J.E. vyskupas pristatys savo išleistą 2015 metų kalendorių „Šventųjų relikvijos Lietuvoje". Prieš šv. Mišias 11.30 val. bus kalbamas Rožinis.
  • Spalio mėnesį kiekvieną vakarą bažnyčioje prieš šv. Mišias 1730val. kalbamas rožinis, jį praveda parapijos Gyvojo rožinio ir Marijos legiono narės bei maldos pagalbininkės; už sukalbėtą dalį galima pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Renkamos aukas Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiems mokslo metams parapijai yra nustatyta 8500 Lt dydžio parama. Auką galime įteikti bažnyčios darbuotojai vestibiulyje prie stalo arba parapijos raštinėje.
  • Ateinantį sekmadienį po sumos 11.30 val. šv. Mišių ansamblis „Sūduva" atliks programą skirtą pagerbti Senjorams.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.22  Šv. Jonas Paulius II, popiežius

09.23  Šv. Jonas Kapestranas, kunigas

09.24  Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas