Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2014 10 12          XXVIII-asis   eilinis   sekmadienis          metai   A


EVANGELIJA  Mt  22,  1 - 10 

   Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: „Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: 'Sakykite pakviestiesiems: Štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!' Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: 'Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves'. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI 

   Surengta puota - tai karaliaus džiaugsmo išraiška. Jis džiaugiasi, nes tai jo sūnaus vestuvės. Tėvas nori, kad sūnus jaustųsi kuo geriau, trokšta ir su visais kitais pasidalyti tuo džiaugsmu. Visi gerai žinome, kaip skauda žmogui, patyrus kitų panieką, supratus, jog kitas žmogus atstūmė mūsų parodytą gerą valią. Tada savo viduje jaučiamės sužeisti. Jėzus sąmoningai piešia Dievo, kurį paniekino žmogus, situaciją. Pamėginkime įsijausti į puotą surengusio karaliaus padėtį: jis iš savo širdies dosnumo nukrovė stalą skaniausiais valgiais, ištraukė iš sandėlių visa, ką turėjo geriausio, ir, pralaukęs kelias nerimo bei laukimo kupinas valandas, suvokė, kad pas jį niekas neateis, kad jis niekam nereikalingas ir su juo niekas nenori bendrauti. Pakviestieji taip pasielgė ne iš kuklumo, o sąmoningai paniekindami valdovo kvietimą. Tai ne noras pasirodyti mažesniu ar nevertu, bet demonstratyvus pakvietimo atmetimas. Nužudyti tarnai aiškiai tampa Jėzaus klausytojams priekaištu dėl Dievo siųstųjų pranašų persekiojimų ir žudymo žydų tautos istorijoje. Puotos šeimininkas - karalius turėjo teisę įsižeisti. Netenka stebėtis, kad, apimtas kartėlio, jis ryžosi kreiptis į atsitiktinius praeivius. Kaip tik tokiu būdu Dievo karalystė atėjo pas pagonis, nes išrinktoji tauta nesugebėjo įvertinti ir priimti Dievo meilės. Dievo gailestingumas, aiškina Jėzus, neturi ribų ir jį gali patirti kiekvienas, pasiryžęs jam atsiverti. Tai kelias, kuriuo krikščionybė atėjo į mūsų kraštą ir mes esame tų, sėdinčiųjų prie stalo Dievo karalystėje, tarpe. Taigi tampa aišku, kokią klaidą padarė pakviestieji: dėl tariamai skubaus ir svarbaus reikalo apleido svarbiausią ir esminį dalyką. Pavyzdžiui, išaušo sekmadienio rytas ir laikas eiti į šventąsias Mišias, bet prisimenama, jog dar reikia kažką atlikti namuose arba sode: šv. Mišios gali palaukti, darbas negali; tad šv. Mišios atidedamos „geresniems laikams" ir imamasi darbo. Dievą laikant antriniu dydžiu, kurį laikinai arba apskritai dėl svarbesnių dalykų galima palikti nuošalyje, žlunga kaip tik anie tariamai svarbesni dalykai. Didįjį ketvirtadienį, kai buvo įsteigta šventoji Eucharistija, Jėzus sakydamas „trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas", nurodo ir būsimąjį pokylį, „kolei ji išsipildys Dievo Karalystėje" (Lk 22, 15-16). Palikus Dievą nuošalyje, neįmanoma vairuoti istorijos vien materialiomis ir teisinėmis struktūromis.

 

SKELBIMAI 

  • Spalio mėnesį kiekvieną vakarą bažnyčioje prieš šv. Mišias 1730val. kalbamas rožinis, jį praveda parapijos Gyvojo rožinio ir Marijos legiono narės bei maldos pagalbininkės; už sukalbėtą dalį galima pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Renkamos aukas Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiems mokslo metams parapijai yra nustatyta 8500 Lt dydžio parama. Auką galime įteikti bažnyčios darbuotojai vestibiulyje prie stalo arba parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

10.14  Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys

10.15  Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja

10.16  Šv. Jadvyga, vienuolė; šv. Mrija Alakok, mergelė

10.17  Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys

09.18  Šv. Lukas, evangelistas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas