Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2014 08 24         XXI-asis eilinis sekmadienis         metai A


EVANGELIJA  Mt  16,  13 - 20

   Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?" Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų". Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?" Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!" Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras - Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje". Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Šio sekmadienio Mišių Evangelijoje aprašomi įvykiai mums pasakoja apie esminį momentą Bažnyčios istorijoje, nors, žiūrint formaliai, tuo metu Bažnyčia dar neegzistavo. Tą dieną Jėzaus pasiuntinybę žemėje patvirtino, pripažino ir priėmė žmogus. Mes, išpaikinti dabartinių diplomatinių vingrybių, galėtume pasakyti, kad šį aktą visos žmonijos vardu atliko apaštalas Simonas, kurį nuo tada pats Jėzus pavadino Petru - Uola. Šis, iš vienos pusės iškilmingas, o iš kitos - jaudinantis pokalbis parodo, kaip nuosekliai su žmogumi elgiasi Dievas, kaip jis skaitosi su žmogaus laisve ir nuomone. Mes gal ir ne visuomet tai aiškiai suvokiame, tačiau Viešpats nenori mums nieko primesti jėga, nenori nieko daryti be mūsų arba už mūsų nugaros. Dievas visuomet laukia mūsų sutikimo, žmogaus bendradarbiavimo ir pagalbos. Taip ir tą dieną Pilypo Cezarėjos apylinkėse Jėzus savo mokinių asmenyje paklausė žmonių, ar jie jau yra pasirengę bendradarbiauti su Dievu, ar yra pasirengę gyventi tikėjimu. Be tikėjimo, arba, kitaip sakant, be Jėzaus dievystės pripažinimo, be pasitikėjimo ir paklusnumo Jam išganymas būtų buvęs neįmanomas. Žydams Jono Krikštytojo, Elijo, Jeremijo asmenybės buvo susijusios su Dievo pažadėtu išgelbėjimu, bausme pagonims ir Izraelio išaukštinimu. Jie išganymą matė kaip laimingą žemiškąjį gyvenimą, išreikštą pasaulietine valdžia, turtu ir laime. Deja, šios svajonės nesiderino su Dievo planu, ir tokiomis viltimis Jėzus negalėjo paremti savo pasiuntinybės... Todėl, išgirdęs Simono atsakymą: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!", Jėzus tai priėmė su džiaugsmu, netgi su entuziazmu. Tai buvo tikėjimo įkvėpti žodžiai, kurie gimė ne iš žmogiškų išskaičiavimų ir lūkesčių, bet iš pasitikėjimo Dievu, įsitikinimo kad Dievas myli žmogų, yra ištikimas savo pažadams. Tik toks tikėjimas galėjo tapti Bažnyčios gyvenimo pagrindu. Bažnyčia šiuo tikėjimu remiasi iki šiol. Istorijos bėgyje buvo mėginama kurti įvairias su Jėzumi susijusias teorijas ir naujai, kartais pačiu keisčiausiu būdu, atpasakoti Jo gyvenimą, tačiau Bažnyčia visuomet laikėsi Petro atsakymo, nes tik šį atsakymą patvirtino pats Jėzus. Drauge pats Petras tapo Bažnyčios pamatu. Be Petro ir jo tikėjimo nėra Bažnyčios. Taip norėjo pats Išganytojas. Mes priimame Petro liudijimą, suvokdami, kad mūsų tikėjimo Šaltinis ir Davėjas yra pats Dievas. Iš mūsų tikėjimo gyvos patirties, Dievo pajautimo savo gyvenime, maldos, vidinio ryšio su Juo gimsta ir mūsų asmeninis atsakymas. Tai neturi būti tik atkartojimas to, ką apie Jėzų pasakė apaštalas Petras ar kalba kiti žmonės, bet mūsų aiškus, sąmoningas ir asmeninis sprendimas. Mums nepakanka didžiuotis savo tėvų tikėjimu. Juo galime remtis, semtis sau įkvėpimo, bet mūsų tikėjimas - tai nuolatinis atsakymas Jėzui į klausimą: „Pasakyk, kas aš esu tau?"

 

SKELBIMAI

·    

  • Šiuo metu bažnyčioje yra daromos naujos klausyklos ir galiniai suolai. Kviečiu pagal išgales prisidėti prie jų gamybos. Auką galime įteikti parapijos darbuotojai bažnyčios vestibiulyje.
  • Artėja mokslo metų pradžia, tad kviečiu moksleivius deramai pasiruošti naujiems mokslo metams. Ta proga rugpjūčio 31 d. 12 val. šv. Mišių metu melsimės už parapijos moksleivius ir mokytojus. Kviečiu vaikus ir jaunimą dalyvauti šv. Mišiose, atsiprašyti Viešpatį ir priimti Jį šv. Komunijos metu.
  • Kviečiame dalyvauti Lietuvos Carito inicijuojamoje akcijoje „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu". Jos tikslas - padėti vaikams, iš nepriteklių kamuojamų šeimų, pasiruošti mokyklai. Ši akcija vyks iki rugsėjo 15 d. Tad kviečiame atnešti ir paaukoti kanceliarinių prekių, kuprinių ir kitų mokyklai reikalingus daiktų. Jūsų dovanas priims parapijos Caritas atstovai.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

08.25  Šv. Liudvikas; šv. Juozapas Kalasantas, kunigas

08.26  Šv. Kazimieras - Lietuvių jaunimo globėjas

08.27  Šv. Monika

08.28  Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

08.29  Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas (Nukirsdinimas)

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas