Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2014 09 07         XXIII-asis eilinis sekmadienis         metai A


EVANGELIJA  Mt  18,  15 - 20

„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje". „Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šį sekmadienį Evangelijoje girdime konkrečius pamokymus, kaip turime įgyvendinti Jėzaus kvietimą. Baigdamas savo pamokymus apie tikinčiųjų bendruomenę Jis aiškiai užsimena apie troškimą, kad ji gyventų nušviesta meilės, konkrečiai prabildamas apie visuomet aktualų dalyką: brolišką įspėjimą. Neturėtume būti naivūs: kartais ir mūsų broliai gali tapti mūsų nešamo kryžiaus dalimi, tačiau esame kviečiami laikytis Jėzaus siūlomo broliško bendravimo, pasižyminčio švelnumu, diskretiškumu, kantrybe ir sugebėjimu įvertinti žmogų. Laikantis sąžiningumo principo, tektų pripažinti, kad mūsų bendruomenės vis dar labai tolimos šiam idealui. Mums reikia dar labai daug išminties semtis iš Dievo Žodžio, kad pajėgtume suburti tokias bendruomenes, kurių nariai padėtų vienas kitam augti dvasia, o ne prikaišiotų vienas kitam klaidas ir nuodėmes. Mums dar reikia išmokti paduoti ranką, kad pakeltume parpuolusį, o ne badytume jį pirštais, kalbėti su meile, o ne kaltinant, iš anksto įsitikinus savo teisumu. Kalbant apie šį Jėzaus mokymą bene labiausiai stebina jo atidumas, siekiant pagelbėti klystančiam broliui. Viešpats nenori žmogaus suniekinimo ar pasmerkimo, nes Jis pats atėjo ne teisti žmonių, o jų gelbėti. Tai kartu tampa ir aiškia nuoroda Jėzaus mokiniams. Jei norime tikrai padėti žmogui suprasti padarytas klaidas, ko gero labiau reiktų užžiebti savo gerumo žvakę ir likti šalia, kad savo kelyje klystantis brolis neliktų vienas. Jėzus nori matyti tokią savo pasekėjų bendruomenę, kurioje brolius sieja tikri, nuoširdūs, Evangelija pagrįsti santykiai. Išganytojas neveltui sako, kad ten kur „du ar trys" yra susirinkę Jo vardu, Jis irgi yra kartu su jais. Šie žodžiai labai svarbūs, nes tai visiems žmonėms skirtas pažadas. Viešpats nesako: „kur du ar trys šventieji...", arba: „kur du ar trys tobulieji..." Nieko panašaus! Jis savo buvimą užtikrina bet kuriam žmogui ir neskaičiuoja to žmogaus nuopelnų. Gali būti, kad kartu susiburs trys suvargę ir nelaimių iškankinti žmonės. Vienintelė sąlyga yra ta, kad jie būtų susirinkę Jėzaus vardu.

 

SKELBIMAI

  • Norinčius giedoti parapijos Sumos chore ir turinčius tam gebėjimą kviečiame prisijungti prie giedančiųjų. Kreipkitės į vargonininkę Daivą arba į choro seniūnę Danguolę (jas rasti galite sekmadieniais prieš arba po sumos šv. Mišių).
  • Kviečiame vaikus nuo 10 metų amžiaus lankyti pasiruošimo Pirmajai Komunijai katechezės pamokėles. Tėvų susirinkimai vyks pasirinktinai rugsėjo 17 - 18 d.d. 18.30 val. bažnyčioje.
  • Kviečiame dalyvauti Lietuvos Carito inicijuojamoje akcijoje „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu". Jos tikslas - padėti vaikams, iš nepriteklių kamuojamų šeimų, pasiruošti mokyklai. Tad kviečiame atnešti ir paaukoti mokyklai reikalingų daiktų. Jūsų dovanas priims parapijos Caritas atstovai.
  • Šiluvoje nuo rugsėjo 7 iki 15 d. vyksta Švč. M. Marijos atlaidai, kurių metu minėsime Šeimos metus.
  • Prasidėjus naujiems mokslo metams pradėjome rinkti aukas Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiems mokslo metams parapijai yra nustatyta 8500 Lt dydžio parama, kurią galime įteikti bažnyčios darbuotojai vestibiulyje prie stalo arba parapijos raštinėje.
  • Šiuo metu bažnyčioje yra daromos naujos klausyklos ir galiniai suolai. Kviečiu pagal išgales prisidėti prie jų gamybos. Auką galime įteikti parapijos darbuotojai bažnyčios vestibiulyje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.08  Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)

09.09  Šv. Petras Klaveras, kunigas

09.12  Švč. Mergelės Marijos Vardas

09.13  Šv.  Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas