Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.
2014 07 20         XVI-asis eilinis sekmadienis         metai A


EVANGELIJA  Mt  13,  24 - 31

Jis pateikė jiems kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: 'Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?' Jis atsakė: 'Tai padarė mano priešas'. Tarnai pasisiūlė: 'Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime'. Jis atsakė: 'Ne, kad kartais, ravėdami rauges, neišrautumėte su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: 'Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną'". Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Šio sekmadienio palyginime minimas gera sėkla apsėtas ir raugių užpultas laukas yra mūsų širdis. Kuomet Dievas žvelgia į žmogų, Jo žvilgsnis visuomet pirmiausia sustoja ne ties blogiu ar asmens nuodėmėmis, bet ties gėriu. Būkime sąžiningi ir paklauskime savęs: kiek savo asmeninių trūkumų sugebėjome pašalinti per paskutinius metus? Tikriausiai teks pripažinti: nė vieno. Tikrasis tikinčiojo, siekiančio pašalinti blogį iš savo gyvenimo, kelias yra sekti Jėzaus nurodymais: veikti taip, kaip veikia Dievas. Visų pirma mums reikia rūpintis ne raugėmis, silpnybėmis ar trūkumais, nes nėra nė vieno žmogaus, kurio širdyje nebūtų raugių. Kur kas svarbiau jausti gilią pagarbą jėgai, kurią Dievas įskiepijo mūsų prigimtyje: gerumui, kilnumui, grožiui, laisvei. Pakanka tik leisti toms jėgoms veikti mumyse, atvirai priimti visus kilnaus gyvenimo reikalavimus ir pastebėsime, kaip širdyje sklaidosi tamsybės. Reikia išmokti savo ir kitų žmonių gyvenimą vertinti Dievo akimis: viena varpa su gerais grūdais yra vertesnė už visas lauko rauges, gėris vertingesnis už blogį, o šviesa visuomet įveikia tamsą. Dievui rytojaus galimi geri darbai yra svarbesni už vakarykštes nuodėmes. Gyvenime padarytas blogis niekuomet nepanaikina ir neatšaukia gerų darbų, tuo tarpu gėris ištrina blogį. Krikščioniško gyvenimo strategija - įveikti blogį gerais darbais, uždusinti jį gerumu, kilnumu, giesme, šviesa. Ši Dievo išmintis, slypinti mumyse, pasako visą tiesą apie žmogų. Žmogus - tai ne jo silpnybės, bet jo branda. Esame sukurti ne pagal mūsų priešo ir jo nakties paveikslą. Esame Kūrėjo ir Jo dienos atvaizdas, todėl mūsų religingumas labiausiai išryškėja tada, kai rūpinamės brandinti gerąją sėklą, talentus, dieviškus įkvėpimus, kuriuos Viešpats, gerasis Sėjėjas, su pasitikėjimu sudėjo į mus. Viskas įvyksta ne iš karto. Kaip ir dirvoje sėjama sėkla, mūsų geri bruožai taip pat turi būti puoselėjami švelniai ir kantriai, kad pasirodytų tai, ką mums yra patikėjęs Dievas. Galvokime apie tai, kas yra gera, mylėkime tai, kas yra gera, rūpinkimės gėriu, būkime atlaidūs visiems kūriniams ir sau patiems.

 

SKELBIMAI

·     Ateinantį antradienį, liepos 22 d. 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Šventajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".

·     Šiuo metu bažnyčioje yra daromos naujos klausyklos. Kviečiu pagal išgales prisidėti prie jų gamybos. Auką galime įteikti parapijos darbuotojai bažnyčios vestibiulyje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

07.21  Šv. Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

07.22  Šv. Marija Magdalietė

07.23  Šv. Brigita, vienuolė (Europos globėja)

07.24  Šv. Sarbelijus Machlufas, kunigas

07.25  Šv. Jokūbas, apaštalas

07.26  Šv. Joakimas ir Ona, Švč. M. Mergelės Marijos gimdytojai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas