Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2014 07 27         XVII-asis eilinis sekmadienis         metai A


EVANGELIJA  Mt  13,  44 - 46

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Todėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Italijoje, Umbrijos vyskupijoje, kalnuotoje vietovėje, yra įsikūręs Asyžius. Tai miestas, kuriame apaštalavo ir mirė šv. Pranciškus, čia tebestovi mažutė Porciunkulės (lietuviškai - dalelė) bažnytėlė, statyta VI a. Nuo pat šios bažnytėlės pastatymo prie jos gyveno vienuoliai benediktinai, bet 1175 m. jie pradėjusią griūti bažnytėlę apleido. Pajutęs pašaukimą tarnauti Dievui ir vargšams, 1209 m. šią bažnytėlę savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Čia jis priėmė pirmuosius savo brolius pranciškonus, čia jis 1226 m. spalio 4 d. ir mirė. Turbūt esame girdėję apie Porciunkulės atlaidus - nuodėmių atleidimo šventę, - kuri turi šv. Pranciškaus laikus menančią istoriją. 1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad visi tikintieji, atlikę išpažintį, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Iš pradžių jie buvo suteikti tik kartą per metus, Marijos Angelų karalienės šventės dieną, rugpjūčio 2-ąją. Vėliau tą dieną visuotinius atlaidus tikintieji galėjo pelnyti visose pranciškonų bažnyčiose. Dabar Porciunkulės atlaidus rugpjūčio 2 d. tikintieji gali gauti bet kurioje pasaulio katalikų bažnyčioje.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Ateinantį šeštadienį tikintieji turi galimybę pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Atlaidų sąlygos yra šios: aplankyti bažnyčią, dalyvauti šv. Mišiose, priimti šv. Komuniją ir pasimelsti Šventojo Tėvo intencija sukalbant maldas „Tėve mūsų" ir Tikėjimo išpažinimą.
  • Šiuo metu bažnyčioje yra daromos naujos klausyklos. Kviečiu pagal išgales prisidėti prie jų gamybos. Auką galime įteikti parapijos darbuotojai bažnyčios vestibiulyje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

07.29  Šv. Morta

07.30  Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

07.31  Šv. Ignacas Lojola, kunigas

08.01  Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

08.02  Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas