Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2014 03 16           II-asis Gavėnios sekmadienis            metai A


EVANGELIJA  Mt  17,  1 - 9

Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: „Viešpatie, gera mums čia būti! jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui". Dar jam tebekalbant, štai šviesus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo labai gėriuosi; jo klausykite!" Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūpsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!" Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių".

 

Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo metinės

    Ketvirtadienį sukako vieneri metai nuo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. Pernai kovo 13-ąją, 19.06 val. Romos laiku, virš Siksto koplyčios pasirodė balti dūmai. Konklavoje dalyvavę 115 kardinolų per penktą balsavimą išrinko 265-ąjį Petro Įpėdinį. 20.12 val. šv. Petro bazilikos balkone pasirodęs kardinolas protodiakonas Jean-Louis Tauran paskelbė naujo popiežius vardą šv. Petro aikštėje buvusiems 100 tūkst. žmonių ir visam pasauliui: „Skelbiu jums didį džiaugsmą; turime Popiežių: prakilnųjį ir garbingąjį Šventosios Romos Bažnyčios kardinolą Jurgį Marijų (Jorge Mario) Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą".

 

Pirmieji popiežiaus Pranciškaus žodžiai:

   Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai, jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju, kad mane priimate. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū. Ir visų pirma norčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų.

Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms; pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad jame viešpatautų brolybė.

   Linkiu jums, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią šiandien pradedame, ir kurioje man padės čia esantysis Kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio gražaus miesto evangelizavimui.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Gavėnia tai raginimas sugrįžti pas Dievą, nes kai kuriuos dalykus mumyse, visuomenėje ir Bažnyčioje, reikia taisyti. Visi turime atsiversti. Mes žinome, kad Dievas yra be galo didis ir gražus Jis yra MEILĖ, ir nieko nuostabesnio už Jį pasaulyje nerasime. Visas mus supantis grožis yra Jo grožio atspindys. Visa, kas pasaulyje yra gero ir gražaus mums padeda suvokti tai kad kasdien gyvendami kartu su Jėzumi Petro lūpomis galime tarti: „Kaip gera mums čia!" Gera būti su Jėzumi. Gavėnia ir yra tas metas, kai esame raginami įžvelgti Dievo grožį savo gyvenime. Kad tai sugebėtume padaryti, privalome, atsiliepiant į dangiškojo Tėvo žodžius „klausyti". Klausyti Dievo Žodžio, įsiklausyti į save pačius, į tai, ką gero ir gražaus sako mus supantys žmonės. Matydami tai, kas gera, ir ieškodami gero, dalinamės su artimu tuo, ką gero turime savyje. Tada aiškiai išvysime Dievo esančio kartu su mumis buvimo ženklus: šviesų debesį, apsupantį mūsų dvasią.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį trečiadienį, kovo 19 d. švenčiame Šv. Juozapo - Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio šventę. Šv. Mišios bažnyčioje bus švenčiamos ryte 8 ir vakare 18 val.
  • Gavėnios penktadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17.20 val. apmąstome Kristaus Kančios kelią.
  • Gavėnios sekmadieniais prieš pirmąsias šv. Mišias 7.30 val. giedami „Graudūs verksmai".
  • Gavėnios laikotarpiu ruošiamės ir einame Velykinės išpažinties.

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

03.17  Šv. Patrikas, vyskupas

03.18  Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas