Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2014 03 02           VIII-asis eilinis sekmadienis            metai A

EVANGELIJA  Mt  6,  24 - 34

„Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai". „Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: 'Ką valgysime?' arba: 'Ką gersime?', arba: 'Kuo vilkėsime?' Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo".

 

Maldos už lietuvius pasaulyje diena

   2013 m. spalio mėnesį Lietuvos vyskupų konferencija nusprendė įvesti liturginiame kalendoriuje Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį ir jį kasmet švęsti pirmąjį kovo sekmadienį. Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatūra pakvietė lietuvius šią dieną parapijose, misijose ir bendruomenėse dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir tėvynėje. Pastaruoju metu išeivijoje lietuviai gyvena 42 kraštuose. Išeivijos katalikų sielovadoje iš viso 66 parapijose arba misijose darbuojasi lietuviai kunigai, vienuoliai bei vienuolės. Šis sekmadienis parinktas neatsitiktinai - šią dieną lietuviai visame pasaulyje švenčia lietuvių tautos globėjo švento Kazimiero šventę. Jo globai išeivijoje patikėtos devynios parapijos arba misijos, taip pat Šv. Kazimiero kolegija Romoje, kapinės Čikagoje, dvi šeštadieninės lietuvių mokyklos, taip pat Tėvų Pranciškonų provincija. Nuo 1636 m. šv. Kazimieras, Bažnyčios paskelbtas, yra mūsų tautos užtarėjas, o nuo 1948 m. - Lietuvos jaunimo globėjas. Atsižvelgiant į tai, kad mūsų tauta pirmą kartą istorijoje taip plačiai ir gausiai yra pasklidusi po visą pasaulį ir kad didžioji išeivijos dalis yra jaunimas, šv. Kazimiero artumas šiandien kaip niekada yra svarbus ir reikalingas, kad Viešpats visus mus surinktų maldoje ir stiprintų savo Dvasia. Minint šią pirmą pasaulio lietuvių maldos dieną kovo 2 d. kviečiami visi lietuviai pasaulyje - ar tai tėvynėje Lietuvoje ar išeivijos kraštuose  - paminėti šią ypatingą dieną savo parapijose, misijose bei bendruomenėse.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantį antradienį, kovo 4-ąją, yra minimas Šv. Kazimieras, pirmasis Lietuvos globėjas. Šv. Mišios bus švenčiamos ryte 8 val. ir vakare 18 val. Šią dieną Užgavėnėmis baigsime eilinį metų laiką.
  • Ateinantį trečiadienį, kovo 5 d. - Pelenų diena, atgaila pradedame Gavėnios metą. Šv. Mišios bus švenčiamos 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val. Šv. Mišiose bus šventinami ir barstomi pelenai. Šią dieną ir visais Gavėnios penktadieniais pasninkaujame.
  • Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesyje, kuris skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Gavėnios penktadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17.20 val. apmąstysime Kristaus Kančios kelią.

·     Gavėnios sekmadieniais prieš pirmąsias šv. Mišias 7.30 val. bus giedami „Graudūs verksmai".

Kovo 2-4 d. Kauno mieste svečiuosis Šv. Kun. Bosko relikvijos:

Kovo 02 d. 09.30 val. relikvijų sutikimas Kauno arkikatedroje

10.30, 12.00, 13.30 ir 18.00 val. Šv. Mišios

19.00 iki 08.00 val. naktinis maldos budėjimas prie Šv relikvijų

Kovo 3 d. 09.00 val. relikvijų sutikimas M V J Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

09.00 - 12.00 val. maldos budėjimas prie šventojo relikvijų

12.00 val. Šv. Mišias koncelebruoja dalyvaujantys kunigai.

13.00 val. Relikvijų išlydėjimas į Palemono parapiją

13.30 val. Maldos budėjimas prie Šv. relikvijų 18.00 val. Šv. Mišios

 

19.00 iki 09.00 val. ryto maldos budėjimas

Kovo 4 d. 09.00 Šv. Mišios  ir Relikvijų palydėjimas į Alytaus miestą.


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas