Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2013 12 15          III-asis    Advento    sekmadienis           metai A

EVANGELIJA  Mt  11,  2 - 11

Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?" Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi". Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. „Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį.

   

MINTYS  PAMĄSTYMUI 

Jonas Krikštytojas, kurį sutinkame šio sekmadienio Mišių Evangelijoje, yra visai kitoks, negu kad buvo pasakojama prieš savaitę. Dabar jis jau kalėjime ir laukia nuosprendžio, nes tokią situaciją nulėmė aklas isteriškos moters pyktis ir karaliaus - statytinio silpnumas. Jonas Krikštytojas jaučia nerimą, nes visą savo gyvenimą paskyrė tam, kad parengtų kelią Mesijui. Kalėjime bebūdamas, Jonas nugirsta apie laukto ir skelbto Mesijo veiklą. Jis yra suglumęs ir klausia: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?" (Mt 11, 3). Žinoma, jis žinojo, koks yra Ateinančiojo vaidmuo. Jonas nepretendavo užimti jo vietos. Jis suprato, kad pagrindinis veikėjas yra Kitas. „Jam skirta augti, o man - mažėti" (Jn 3, 30), - taip kažkada jis buvo tvirtai pasakęs. Beje, į Jono susirūpinimo pilną klausimą Jėzus atsako labai paprastai, nurodydamas kai kuriuos pranašo Izaijo tekstus, kur apie tai buvo pranašaujama: aklų, kurčių, luošų išgydymas bei Gerosios Naujienos skelbimas vargšams. Atsakydamas Jonui Jėzus sako: „Apsidairyk aplinkui ir pamatysi". Jėzus palieka pačiam Jonui daryti išvadas. Jėzus stebina mus, nes parodo, kad Dievas pasaulį dalija į tuos, kurie myli, bando mylėti ar bent jau leidžiasi mylimi, ir į tuos, kurie atmeta meilę. Meilė Dievo akyse yra neišsemiama galimybė, vienintelis dalykas, kuris mus jungia tarpusavyje. Mus gali išgelbėti troškimas mylėti. Šis nusiteikimas apima ir visa kita: gerus darbus, pastangas ir begalinį troškimą savo silpnume pakilti prie Dievo. Mums irgi derėtų, rengiantis Kalėdoms, apsidairyti aplink ir pamatyti Dievo buvimo ženklus: draugus, kurie savo gyvenimo kelyje sutiko Dievą, nusivylusius, kurie pajėgė atversti savo širdį, skausmo prislėgtuosius, kurie rado savyje jėgų atleisti. Iki Kalėdų liko pora savaičių. Pora savaičių pažiūrėti į pasaulį kiek kitaip, pasistengti tapti vilties ženklu kitiems. Pora savaičių, kad nepažįstantiems Dievo savo buvimu pasakytume, kad Dievas yra ir kad Jis yra meilė, kad patys pasakytume Dievui: žiūrėk, Viešpatie, aš pasikeičiau, aš moku dalinti meilę!

 

SKELBIMAI

*Advento metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, penktadieniais ir Kūčių dienoje laikomasi pasninko. Advento rekolekcijos bus pravedamos ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, gruodžio mėn. 21 ir 22 d.d. Šeštadienį šv. Mišios bus švenčiamos 9, 10, ir 18 val. Sekmadienį - 8, 9, 10,30 ir 12 val. 12 val. švęsime Palaimintojo Jono Pauliaus II dieną. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t. y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas". Prieš šv. Mišias ir jų metu bus klausoma išpažinčių.

*Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyksta visą Advento laikotarpį, platinamos žvakutės. Įsigyta Caritas žvakelė yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Nuo seno deganti žvakės ugnis buvo tikėjimo, šeimos vienybės, bendrystės su kitais žmonėmis ženklas. Kiekvienas, uždegdamas Carito žvakelę ant Kūčių stalo, turėtų prisiminti ne tik Lietuvoje ir užsienyje esančius savo artimuosius, draugus ir kaimynus, bet ir nakvynės namuose besiglaudžiantį benamį, maisto ir drabužių stokojantį artimą..

*Platinami kalėdaičiai, auka už kalėdaičius yra Jūsų parama bažnyčiai. Atvykus kalėdaičių yra pats tinkamiausias laikas įteikti metinę auką bažnyčios ir jos darbuotojų išlaikymui. Suteikta parama įrašoma į parapijiečio šeimos kortelę.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

12.21  Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas