Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2013 11 24    XXXIV-asis eilinis sekmadienis (Kristus Karalius)      metai C

Evangelija  Lk  23,  35 - 43

Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo - tegul pats išsigelbi, jei jis - Dievo išrinktasis Mesijas!" Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami: „Jei tu žydų karalius - gelbėkis pats!" Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius". Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!" Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs". Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!" Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Paskutinis asmuo, tapęs Jėzaus draugu jo žemiškajame gyvenime buvo vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių kuris meldė: „Prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę." Jėzus ne prisiminė jį, o padarė kur kas daugiau: pasiėmė maldaujantį piktadarį drauge su savimi. „Būsi su manimi". Jėzus pasielgė taip, kaip anksčiau apibūdino save: Jis, tarsi gerasis ganytojas, užsidėjo ant pečių paklydusią ir surastą avelę, kad parneštų ją namo, į Dievo karalystę. Viešpaties pažadas piktadariui - „šiandien su manimi būsi rojuje" - skamba, kaip begalinės vilties žodžiai kiekvienam iš mūsų. Dievo karalystėje svarbiausia priėmimas, priglaudimas, svetingumas ir meilė. Dangaus karalystės vartai visada yra atviri kiekvienam, kuris, nežiūrint savo praeities, pripažįsta Jėzų savo meilės ir skausmo kelionės draugu. Šv. Ambraziejus († 397) pastebi: „Tasai meldė, jog Viešpats jį prisimintų, kai ateis į savo Karalystę, tačiau Viešpats jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje". Nusikaltėlis kreipėsi į Jėzų vardu. Jis pasitiki Jėzumi, nors jo gyvenimas atrodo veltui prabėgęs. Ar mes pasitikime Jėzumi? Ar esame tikri, kad jis atleidžia visas mūsų nuodėmes, kai jo prašome? Gyvenimas yra būti su Kristumi, nes kur Kristus, ten ir Karalystė."

 

SKELBIMAI

  • Lapkričio 28 d., ketvirtadienį, 12 val., minint Lietuvos kariuomenės dieną, bus švenčiamos šv. Mišios už Lietuvos karius, šaulius, savanorius. Po šv. Mišių bažnyčios vestibiulyje bus atidengta paminklinė atminimo lenta Lietuvos kariams ir savanoriams, gyvenusiems Dainavos kaime, kovojusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1919-1923 m.
  • Ateinantį sekmadienį pradedame Advento laikotarpį - Kristaus Gimimo šventės laukimą, naujus liturginius metus. Adventiniu metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, penktadieniais laikomasi pasninko. Visais Advento sekmadieniais 7.40 val. bus giedamos „Marijos valandos", 8 val. bus švenčiamos Rarotų - tai laukimo kartu su Švč. M. Marija šv. Mišios.
  • Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį, bus platinamos žvakutės, gautos už jas aukos bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius. Taip pat ateinančio sekmadienio rinkliava bažnyčioje skiriama paremti labdaros valgyklą adresu Partizanų 5, kurioje kasdien, Kuno katalikų dėka, maitinami socialiai remtini žmonės.
  • Ateinantį sekmadienį bus šventinami kalėdaičiai, jų bus galima įsigyti bažnyčios vestibiulyje. Atvykus kalėdaičių yra pats tinkamiausias laikas įteikti metinę auką bažnyčios ir jos darbuotojų išlaikymui. Suteikta parama įrašoma į parapijiečio šeimos kortelę.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.25  Šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė

11.30  Šv. Andriejus, apaštalas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas