Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2013 09 15               XXIV-asis eilinis sekmadienis            metai C

Evangelija  Lk  15,  1 - 10

Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo". Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: 'Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!' Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti". „Arba kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda? Radusi ji susivadina drauges bei kaimynes ir sako: 'Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi'. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Paprastai Kiekvienas žmogus Dievo akyse yra vienintelis ir nepakartojamas. Dievas viską skaičiuoja ne taip, kaip žmonės. Jam svarbu ne skaičiai, o pats žmogus. Pakanka, kad pritrūktų vieno, ir Viešpats jau nebegali būti patenkintas. Dievas yra begalinis ir neišmatuojamas, tačiau net ir toje begalybėje Jis nesutinka atsisakyti bent vieno savo kūrinių. Mes, vadovaudamiesi žmogiška intuicija, galime pasakyti, jog vieno nario netekimą atstoja dešimtys, atradusių kelią pas Dievą, tačiau pats Dievas niekuomet nepavadins ir vieno žmogaus pasitraukimo nereikšmingu dalyku, bet visuomet lauks, kol bus vėl iš naujo atrasta toji maža, bet neįkainuojama brangenybė - žmogus. Žmogus gali nuspręsti atsisakyti dieviškos įsūnystės. Jam gali atrodyti, jog gali patogiai pragyventi ir be Dievo. Dievas, tačiau, niekuomet nesutiks atsisakyti žmogaus. Atlikdami išpažintį mes turėtume visuomet prisiminti, jog gauname nepaprastą Dievo dovaną, o drauge grąžiname Dievui tai, ką buvome iš Jo išplėšę: mūsų buvimą su Juo. Nebūtų teisinga sakyti, jog tokią akimirką mes atnešame Dievui savo nuodėmes. Ne... Mes Jam nešame save pačius, vėl iš naujo grąžindami save Tėvui, kaip vaiką. Grįžti pas Dievą, suprantant savo kaltes, reiškia: duoti ir gauti, priimti ir grąžinti, o svarbiausia - pajusti, kad esame mylimi. Gaila tik, kad dauguma krikščionių, atlikę išpažintį, ko gero, netgi nemėgina to pajusti: susikaupę veidai, nunertos akys, kuriose neišvysime nė trupinėlio džiaugsmo. Kartais netgi būtų galima pagalvoti: ar tikrai jie ką tik išgirdo atleidimo žodžius, ar jie supranta, kad Dievas džiaugiasi jų sugrįžimu?Ko gero, mums dar reikia daug mokytis, kad įtikėtume, jog esame Dievui nepaprastai brangūs...

 

SKELBIMAI

  • Rugsėjo mėn. 22 d., ateinantį sekmadienį, 12 val. švęsime Pal. Jono Pauliaus II dieną ir minėsime jo apsilankymo Lietuvoje 20-tąsias metines. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje.
  • Kviečiame 9 - 10 metų amžiaus vaikus lankyti pasiruošimo Pirmajai Komunijai katechezės pamokėles. Tėvų susirinkimai vyks rugsėjo 18 - 19 d.d. 18.30 val. parapijos bažnyčios salėje. Kurią dieną dalyvauti susirinkime pagal savo galimybes pasirenka tėvai. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į parapijos raštinę.
  • Taip pat kviečiame jaunimą, nuo 15 metų amžiaus, lankyti pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezės užsiėmimus. Tėvų susirinkimas vyks spalio 9 ir 10 d., pasirinktinai, 18.30 val. parapijos bažnyčios salėje.
  • Kviečiame Jus prisidėti prie Kauno kunigų seminarijos išlaikymo. Šiems mokslo metams parapijai yra nustatyta 8500 Lt dydžio parama. Auką galime įteikti bažnyčios darbuotojai vestibiulyje arba parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.16  Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai

09.17  Šv. Robertas Belarminas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

09.19  Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys

09.20  Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai

09.21  Šv. Matas, apaštalas, evangelistas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas