Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija vasarį – kad nepagydomi ligoniai ir jų šeimos gautų reikiamą medicininę pagalbą ir palydėjimą. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėjusi Gavėnia būtų maldos budėjimo laikas prisimenant laisvės bei taikos dovaną Lietuvai ir Baltijos šalims.

2013 09 22               XXV-asis eilinis sekmadienis            metai C


Evangelija  Lk  16,  10 - 13 

Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą Mamoną, tai kas patikės jums tikrąsias gėrybes? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!" „Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai".

 

Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva

     Per savo inauguracijos iškilmes popiežius Jonas Paulius II tarė sveikinimo žodį lietuviškai - „Mano nuoširdus sveikinimas broliams lietuviams. Būkite laimingi ir ištikimi Kristui" - ir šitaip pasiuntė mums labai reikalingą ir brangią žinią - esame neužmiršti.

     Ypač reikšmingas buvo 1984 m. Romoje vykęs Šv. Kazimiero mirties 500 metų paminėjimas. Popiežius kalbėjo: „Lietuvos Bažnyčia yra mūsų širdžiai mylima tauta. Per amžius tikėjimo vienybe ištikima Apaštalų Sostui. Prisimename Lietuvos vyskupus, kunigus, seminaristus, Dievui pasiaukojusias sielas, jaunimą... Meile jungiamės su visais broliais ir seserimis Tėvynėje, ypač su tais, kurie kenčia dėl tikėjimo, prašydami Dievą, kad visi išliktų ištikimi Kristui." Švenčiant Šv. Kazimiero jubiliejų, Jonas Paulius II pareiškė norą apsilankyti Lietuvoje.

     Dar reikšmingesnis buvo 1987 m. švenčiamas Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejus. Sovietinė valdžia darė viską, kad šis jubiliejus praeitų kuo tyliau ir nepažadintų religinio atgimimo. Tuometinėje Lietuvoje nebuvo galimybės gerai pasiruošti ir švęsti Lietuvos Krikšto jubiliejaus, Romoje jis praėjo tikrai įspūdingai. Šia proga popiežius Jonas Paulius II arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju.

     Labai didelį dėmesį mūsų šaliai Jonas Paulius II parodė 1991 m. birželį lankydamasis Lomžoje. Dalį savo kalbos popiežius skyrė Lietuvai ir sakė: Lietuva! Girdžiu tavo balsą. Girdžiu balsą prie Baltijos gyvenančios ir po pasaulio žemynus išsisklaidžiusios Tautos. Atsiliepsiu į šį balsą.

     1993 m. rudenį Jonas Paulius II aplankė mūsų šalį. Buvo sunkus atgimimo metas. Baltijos kelio entuziazmas jau buvo atlėgęs, nes žmonės susidūrė su nelengva realybe: buvusieji ekonominiai ryšiai nutrūko, o naujų nebuvo. Trūko elementariausių dalykų: benzino ir žaliavų pramonei. Popiežiaus apsilankymas, jo padrąsinantis žodis tuo sunkiu metu buvo labai reikalingas.

     Popiežius jautriai kalbėjo Lietuvos tikintiesiems: „Sujaudintas žvelgiu į jūsų akis, pažinusias ašaras. Jūsų asmenyje apglėbiu visus ilgai kentėjusius brolius. Bet pirmiausia trokštu kartu su jumis žvelgti į ateitį." Popiežius kvietė nesiskirstyti žmonių į laimėjusius ir pralaimėjusius, bet visiems drauge kurti Lietuvos ateitį.

     2000-aisiais Krikščionybės Jubiliejaus metų proga lietuviai buvo pagerbti ne visoms tautoms tekusia privilegija - galimybe švęsti jubiliejines lietuvių dienas Romoje. Popiežius Lietuvos piligrimams kalbėjo: Dėkokime Dievui už lietuvių tautos ištikimybę Bažnyčiai ir Šv. Petro įpėdiniui, taip pat už tikėjimą, kurį liudijo daug vyskupų, kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų, dažnai iki pat kankinystės, ypač per penkiasdešimt tragiškų komunistinės okupacijos ir persekiojimo metų. Lietuva liks amžiais dėkinga palaimintajam Jonui Pauliui II, kad jis ėjo drauge su mumis į laisvę ir palaikė mus laisvės kelyje tuomet, kai tas palaikymas buvo itin svarbus.

 

SKELBIMAI

  • Kviečiame jaunimą, nuo 15 metų amžiaus, lankyti pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezės užsiėmimus. Tėvų susirinkimas vyks spalio 9 ir 10 d., pasirinktinai, 18.30 val. parapijos bažnyčios salėje.
  • Kviečiame Jus prisidėti prie Kauno kunigų seminarijos išlaikymo. Šiems mokslo metams parapijai yra nustatyta 8500 Lt dydžio parama. Auką galime įteikti bažnyčios darbuotojai vestibiulyje arba parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.23  Šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas

09.26  Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai

09.27  Šv. Vincentas Paulietis, kunigas

09.28 Šv. Vaclovas, kankinys; Šv. Laurynas Ruisas ir jo draugai, kankiniai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas