Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2013 08 04               XVIII-asis eilinis sekmadienis            metai C


EVANGELIJA  Lk  12,  13 - 21

Vienas iš minios jam tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą". Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?" Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto". Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo sau vienas svarstyti: 'Ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus'. Galop jis tarė: 'Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!' O Dievas jam tarė: 'Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?' Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą".

 

       MINTYS PAMĄSTYMUI

   Šio sekmadienio skaitiniai mus ragina objektyviai pažvelgti į savo gyvenimą ir į tai, kas jame iš tiesų turi vertę. Būti turtingu pas Dievą yra žymiai svarbiau, negu būti turtingu pasaulyje. Ką reiškia tapti turtingu pas Dievą, Jėzus paaiškina toje pačioje Luko evangelijoje: „Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis" (Lk 12, 33-34). Yra kažkas, ką galime nusinešti kartu su savimi į amžinybę pas Viešpatį. Svarbiausias dalykas gyvenime nėra turėti gėrybių, bet daryti gerą. Turėtą gerovę paliekame čia, atliktą gėrį nešamės su savimi. Turėtume būti nuoširdūs. Evangelijoje pateiktas turtingo žmogaus paveikslas, kurį Dievas pavadina "kvailiu", iš tiesų yra skirtas ne vien sočiųjų ir viskuo patenkintųjų visuomenei, kurioje žmonės bendrauja, kalbėdami apie skaičius, veiklą, ekonomines programas ir investicijas. Visiems, nieko neišskiriant, yra pavojus kaupti "turtus tik sau", pamirštant tapti "turtingais pas Dievą", būtent, pamirštant kitus žmones ir tai, jog aukščiausias teisėjas yra Dievas. Gaila, bet dažnai lieka nepastebėtas žmogus - Dievo kūrinys, kurį Dievas myli nenusakoma meile. Visa tai, ką duodame nuoširdžiai kaip išmaldą ar suteikiame paramą, kuo pasidalijame pagelbėdami kitam, nebūna prarasta. Taip turtėjame Dievo karalystėje. Dosniam sėjėjui žadama gausi pjūtis. Juk Šventajame Rašte rašoma, kad mūsų gerieji darbai mus lydi. Su tokia palyda galėsime stoti Dievo akivaizdoje kaip garbingi ir turtingi žmonės. Kas nori garantuoti savo būtį, apsisaugodamas nuo krizių ar mirties pavojaus, gali padaryti tai tik pas gyvenimo, mirties ir visų žemiškųjų turtų Viešpatį.

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - pirmasis liepos mėnesyje - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.

 

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

08.05  Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimas (Snieginė)

08.06  Kristaus Atsimainymas

08.07  Šv. Sikstas II, popiežius, ir jo draugai kankiniai; šv. Kajetonas, kunigas

08.08  Šv. Dominykas, kunigas

08.09  Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta (Edita Štein), mergelė, kankinė, Europos globėja

08.10  Šv. Laurynas, diakonas, kankinys


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas