Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2013 08 25               XXI-asis eilinis sekmadienis            metai C

 

EVANGELIJA  Lk  13,  22 - 30

Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?" Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs". „Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: 'Viešpatie, atidaryk mums!' O jis atsakys: 'Aš nežinau, iš kur jūs'. Tada imsite dėstyti: 'Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse...' O jis jums tars: 'Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!' Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai".

 

APIE  ŠVENTĄJĮ  BALTAMIEJŲ

Rugpjūčio 24 d. yra minimas šv. Baltramiejus. Baltramiejus po Sekminių laivu išplaukė į Armėniją kaip Kristaus Palestinos gyventojams paskelbtos Gerosios Naujienos misionierius ir ten, karaliaus Polimijo bei jo žmonos dėka į krikščionių tikėjimą sugebėjo atversti net dvylika miestų. Tačiau tai nepatiko karaliaus broliui Astiagui, kuris įsakė sučiupti nepageidaujamą apaštalą, jam gyvam nulupti odą, o paskui, kad nebūtų nesusipratimų, nukirsdinti. Šiuos įsakymus ištikimi jo padlaižiai žodis žodin ir įvykdė. Keistas likimas teko šiam romiam ir mąsliam izraelitui, kurį Jėzus kartą pamatė po pavėsingu figmedžiu ir tą pačią akimirką nutarė priimti jį į saviškių grupę. Baltramiejus yra pusiau žydiškas ir pusiau graikiškas vardas, reiškiantis „Tolomajo sūnus": taip jį vadina trys evangelistai Matas, Morkus ir Lukas. O Jonas savo Evangelijoje šio vardo nevartoja, jį vadina Natanaeliu. Akivaizdu, kad čia yra kalbama apie tą patį asmenį, todėl šio mūsų šventojo visas vardas turėtų skambėti taip - Natanaelis-Baltramiejus. O štai ir pasakojimas apie jo pašaukimą, kurį šiek tiek sąmojingai pateikia evangelijos. Mesiją Natanaeliui, arba Baltramiejui, pristato jo draugas Pilypas: „Radomę tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto." Natanaelis patenkintas savimi nusišypsojo: „Iš Nazareto? Argi iš Nazareto gali būti kas gero?" Natanaelis buvo iš Kanos, maždaug penkiolika kilometrų nutolusios nuo Nazareto, o šių dviejų miestų gyventojai, akivaizdu, nelabai sutarė tarpusavyje. Tačiau Pilypas primygtinai pakartojo: „Eik ir pasižiūrėk." Tą akimirką netoli buvęs Jėzus ėmė eiti link jų ir iš tolo apie jį pasakė: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos." Natanaelis sutriko: Iš kur mane pažįsti?" O Jėzus jam atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave." Šiaip ar taip, Jėzus pataikė ir taip Natanaelio, ištikimo, paprasto ir entuziastingo žmogaus, širdyje įžiebė tikėjimą: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!" Mokytojas jį švelniai subarė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu? Tu pamatysi didesnių dalykų." Ir iš tiesų jis pamatė Jėzaus, paskui kurį sekė su entuziazmu, daromus stebuklus. Jis buvo jo kančios, mirties ir prisikėlimo liudininkas, o Sekminių dieną gavęs Šventąją Dvasią kaip ir kiti apaštalai tapo Kristaus žinios skelbėju ir pasirinko - kaip apie tai pasakoja armėnų tradicija - slėpiningos Indijos kelius, kur ir susidūrė su klastinguoju Astiagu, kuris, kaip jau žinome, jį nužudė. Šv. Baltramiejaus relikvijos rado atilsį jo garbei Tibro saloje pastatytoje bažnyčioje.

 

SKELBIMAI

  • Artėja mokslo metų pradžia, tad kviečiu moksleivius deramai pasiruošti naujiems mokslo metams. Ta proga rugsėjo mėn. 1 d. 12 val. šv. Mišių metu melsimės už parapijos moksleivius ir mokytojus. Kviečiu vaikus ir jaunimą dalyvauti šv. Mišiose, atsiprašyti Viešpatį ir priimti Jį šv. Komunijos metu.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

08.26  Šv. Kazimieras - Lietuvių jaunimo globėjas

08.27  Šv. Monika

08.28  Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

08.29  Šv. Jono Krikštytojo Nukanknimas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas