Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2013 06 02                X-asis eilinis sekmadienis             metai C

EVANGELIJA  Lk  7,  11 - 17

Paskui Jėzus pasuko į miestą, vardu Najinas. Drauge keliavo jo mokiniai ir gausi minia. Prisiartinus prie miesto vartų, štai nešė numirėlį - vienturtį našlės sūnų. Kartu ėjo nemaža miesto minia. Pamačiusiam motiną Viešpačiui pagailo jos, ir jis tarė: „Neverk!" Priėjęs palietė neštuvus. Nešėjai sustojo. O jis prabilo: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!" Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai. Visus pagavo baimė, ir jie garbino Dievą, sakydami: „Didis pranašas atsirado tarp mūsų" ir: „Dievas aplankė savo tautą". Ta žinia apie jį pasklido po visą Judėją ir visą šalį.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!‘" (Lk 7, 14). Tai ne paprasti žodžiai, nes dieviškasis Žodis tapo kūnu ir dovanoja gyvenimą. Jėzus yra „tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų" (Jn 1, 9), tiesa, kuri mus išlaisvina (Jn 14, 6), gyvenimas, kurį Tėvas mums teikia apsčiai (Jn 10, 10). Šis įvykis sietinas su Jėzaus asmeniu: „Aš esu priskėlimas ir gyvenimas" (Jn 11, 25). Jau dabar jis tai parodo ir laiduoja grąžindamas gyvybę numirėliui iš Najino ir tuo skelbdamas savo paties prisikėlimą, kuris tačiau bus kitokio pobūdžio. Jėzus savo mirtimi mums dovanoja amžinąjį gyvenimą: „Aš gyvenu ir jūs gyvensite" (Jn 14, 19). Našlė - žmonijos įvaizdis. Mes vien savo jėgomis neįstengiame rasti gyvenimo prasmės, negebame įveikti mirties baimės, susikurti išliekančios paguodos ar paaiškinti kančios egzistavimo pasaulyje. Todėl mums į pagalbą ateina pats Dievas, kuris, prisiimdamas mūsų ribotumą, praplečia mūsų ribas, atveria gyvenimui naują horizontą, Velykų rytą įvykęs prisikėlimas išsklaido mūsų liūdesį ir abejones. „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo" (Apr 21, 3-4). Evangelistas Lukas čia pirmą kartą Jėzų pavadina „Viešpačiu" (Lk 7, 13). Išties šiuo įvykiu aiškiai atskleidžiamas ne tik Jėzaus žmogiškumas, bet ir jo dieviškoji prigimtis: jis, būdamas tikras žmogus, gailėjosi raudančios motinos, ir, būdamas tikras amžinasis Dievas, prikėlė jos sūnų. Jėzaus prikeltas žmogus pradeda naują gyvenimą ir skelbia nuostabius Viešpaties darbus - perėjimą iš sielvarto į džiaugsmą, iš tamsos į šviesą, iš egoizmo į gyvenimą dėl kito. Dievas suteikia jėgų eiti pirmyn, su viltimi pradėti naują dieną, toliau gyventi pagal tas vertybes ir principus, kuriuos išpažįstame.

 

 SKELBIMAI

  • Ateinantį penktadienį, birželio 14-ąją minėsime Gedulo ir Vilties dieną, 18 val. šv. Mišiose prisiminsime ir pagerbsime tremtinius.
  • Birželio 22 d., šeštadienį, 12 val. švęsime Palaimintojo Jono Pauliaus II dieną. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".
  • Birželio 23 dieną, sekmadienį, švęsime šv. Jono Krikštytojo atlaidus. Šv. Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos globėjas, ta proga birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje 10 val. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios. Eucharistijos liturgijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kartu švęs arkivyskupijos kunigai.
  • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Po vakaro 18 val. šv. Mišių kalbama Jėzaus Širdies litanija. Sekmadieniais Jėzaus Širdies litanija bus kalbama po sumos šv. Mišių.

 

  ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.11  Šv. Barnabas, apaštalas

06.13  Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas